2009

MTÜ IDLA EESTI SELTS
MAJANDUSAASTA ARUANNE 2009

Tegevusala: Ernst Idla võimlemissüsteemi taasrakendamine ja levitamine Eestis
Aadress: Vilmsi 55, Tallinn 10147
Registrikood: 80234829
Telefon: 56474390
Juhatuse esimees: Allan Anniste
Aruandeaasta algus: 01.01.2009
Aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

Idla Eesti Seltsi (edaspidi Selts) kohta avati mittetulundusühingu registrikaart Harju Maakohtu Registriosakonnas 03.05.2006.

Seltsi põhikiri kinnitati 19.11.2005, põhikirja muudatused kinnitati 07.10.2006.

Seisuga 31.12.2009 Seltsil 47 liiget

TEGEVUSARUANNE 2009
KOOSOLEKUD

Seltsi juhatuse koosolekuid oli neli:

12.jaanuaril 2009 kogunes juhatus üldkoosoleku ettevalmistamiseks. Koostati 2009.a. tegevuskava projekt;

2.märtsil 2009 valiti seltsile uus esimees Allan Anniste;

14.augustil 2009 kohtuti Pärnus vabariikliku Kalevi võimlemisfestivali ajal ja arutati koos Rootsi esindajatega Daisy Idla-Nilssoni, Maret Nyströmi ja Karin Törngreniga seltsi tegevusplaani 2010;

29.oktoobril 2009 kohtuti Tallinnas ja kuulati Lembe Laasi ülevaadet ESS Kalev majanduslikust olukorrast ning arutati järgmise Idla päeva korraldamise võimalusi.

Seltsi üldkoosolek toimus 28.veebruaril 2009. Osalejaid 32 (neist 13) volitustega. Mälestati Dagmar Normetit, kinnitati tegevusaasta ja raamatupidamise aruanne, valiti uus revident ja 7-liikmeline uus juhatus, kinnitati 2009.a. tegevuskava, Lembe Laas andis ülevaate 2010 toimuvast Kalevi võimlemispeost, seltsi auliikmeteks valiti Eva Koitla, Ressi Kaera ja Liia Palmse.

KOOLITUSED JA IDLA LIIKUMISSÜSTEEMI PRAKTILINE LEVITAMINE

Katrin Reinupi juhendamisel toimusid järgmised koolitused:

1) 2008 okt.-2009 mai TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia täienduskoolituse programm “Ernst Idla süsteem. Liikumine ja rütm”. Sihtrühm: naised

2) 9.-10.jaan.2009 TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia täienduskoolitusprogramm “Ernst Idla liikumissüsteem 3.-10. aastastele lastele”. Sihtgrupp: kuni 10 aastaste laste liikumisega tegelevad õpetajad üldhariduskoolides, lasteaedades ja huvikoolides.

3) Veebruaris 2009 Kadri Tiisi rahvatantsurühma treeninglaagris Viljandi maakonnas Tääksis Idla süsteemil põhineva tunni läbiviimine segarühma tantsijatele

4) Augustis 2009 Eesti Kehalise Kasvatuse Liidu rahvusvahelisel suvekursusel Valgas nooremale ja vanemale kooliastmele suunatud harjutusvara tutvustamine

5) September-detsember 2009 TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti 1. kursuse üliõpilastele õppeaine “Ernst Idla liikumisõpetus” I osa. (2 EAP)

Idla liikumissüsteemi levitab Katrin Reinup ka oma Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi algklasside võimlemisrühmas ning õpetajana põhikooli ja gümnaasiumi kehalise kasvatuse tundides.

Anu Johani ja Katrin Reinupi juhendamisel toimusid Viljandis Ernst Idla liikumissüsteemile põhinevad tervisevõimlemise tunnid naistele. Tunnid jätkuvad 2010.a. ja toimuvad kord nädalas.

Tallinna Reaalkoolis toimuvad II-III klassi tüdrukute Idla ringi tunnid. Juhendajad Kai Randrüüt ja Thea Turulinn.

ROOTSI VÕIMLEJATE ESINEMINE PÄRNUS

Augustis 2009 toimus Kalevi võimlemisfestival Pärnus. Rüütli platsil ja Kuninga tänava Spordihoones esinesid mitmed võimlemisklubid üle Eesti, külalised Soomest ja Idla seeniorrühm Rootsist. Daisy Idla juhendamisel tegutsev rühm näitas kõndi, jooksu ja pallikavasid, mis Ernst Idlale üle maailma kuulsust toonud.

KOOSTÖÖ

Idla Eesti Selts jätkas koostööd ESS Kalev, Rootsi Idla Seltsiga ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga.

ERNST IDLA FOND

Eesti Rahvuskultuuri Fondi juures on annetusteks avatud Ernst Idla Fond (loodud Daisy Idla poolt 7.dets. 2004). Seisuga 23.märts 2010 oli Fondis 77 489 krooni.

Fond hakkab toetama Ernst Idla loomingu ja tegevuse uurimist, õppematerjali väljaandmist ja levitamist, kursuste, seminaride, konverentside, laagrite ja muude õppealaste ürituste korraldamist.