2011

IDLA EESTI SELTSI TEGEVUSARUANNE 2011

Seisuga 31. detsember 2011 oli Idla Eesti Seltsil 53 liiget, neist Rootsist 15 liiget. 2011 astusid seltsi liikmeks Kristiine Ilves, Tiia Kadalipp, Mairi Männiste, Kaia Reinup, Triin Rõõmusoks ja Aliis Sarapik.

Juhatus oli 7-liikmeline – Allan Anniste, Kadri Tiis, Lembe Laas, Ulvi Mägi, Katrin Reinup, Kai Randrüüt ja Tiina Aasmann. Juhatuse ja laiendatud juhatuse koosolekuid oli kokku 9 – 14. jaan. Põhjaka mõisas Järvamaal ; 14. märtsil ja 13.okt. Viljandis ; 5. aug. Lahmuse mõisas Viljandimaal ; 28. ja 31. aug. Tallinnas ; 16. sept., 4. nov. ja 5. nov. Suure-Jaanis.

Kõikide koosolekute arutluste teemaks oli “Idla päev 2011”. Aasta alguses arutati veel seltsi tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirja saamist ning koolitusloa taotlemist, augustis õppepäevade korraldamist. Üldkoosolek toimus 27.veebr. 2011 Tallinna Reaalkoolis, kus osales 21 seltsi liiget. Kinnitati seltsi tegevus- ja majandusaruanne 2010 ja plaan 2011.

IDLA LIIKUMISSÜSTEEMI TUTVUSTAVAD KOOLITUSED

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias täienduskoolitusprogramm “Ernst Idla liikumisõpetus kooliealistele ja täiskasvanutele” 21. – 22. jaan. 2011 Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi võimlas. Maht 10 tundi. Osales ja sai tunnistuse 21 õpetajat. Lektor Katrin Reinup.

Rahvakultuuri Keskuse rahvatantsujuhtide kool (koolitusjuht Kaja Tammik). Detsembris 2011 oli lektoriks Kai Randrüüt. Idla liikumissüsteemi õpetus on olnud programmis juba alates 2003. a.

“Idla päeva” ettevalmistavad õppepäevad Viljandis, Tartus , Kuressaares, Tallinnas ja Võrus augustis-septembris, mis tõid Idla liikumise juurde ligi 90 lasteaia- ja kooliõpetajat ning ringijuhendajat. Kõik harjutusseeriad filmiti ja tänu toetajatele Viljandi Kultuuriakadeemiast jõudsid need seltsi kodulehele. Harjutussseeriad erinevatele vanusegruppidele valisid välja, õpetasid selgeks, kirjeldasid ja filmisid Tiia Kadalipp (3-6 aastased), Kai Randrüüt ( 7-10 aastased), Katrin Reinup, Anu Johani (11+ neiud ja naised ning poised ja mehed). Õppepäevi viisid lisaks nimetatutele läbi veel Kadri Tiis, Tiina Aasmann, Aliis Sarapik ja Mairo Alumaa.

Kõige enam oli osavõtjaid õppepäeval Kuressaares – 30, järgnesid Jõgeva – 18, Viljandi – 18, Tartu -14 ja Tallinn – 7 osavõtjaga.

Ettevalmistused Ernst Idla naiste jooksukava taastamiseks “Kalev 110” piduliku gala jaoks. LP Võimlemisklubi võimlejatele ja tudengitele Idla harjutusseeriate õpetus märtsis 2011 Tallinna Ülikoolis (Kai Randrüüt, Tiina Aasmann), kava taaslavastas ja õpetas selgeks Liia Palmse.

Kursus “Kehalised harjutused ja jõuvõimete arendamine noortel” 25.märtsil 2011 Tallinnas. Korraldajad EOK Ühendus Sport Köigile (kursuse korraldaja Peeter Lusmägi) ja Tallinna Ülikooli Terviseteaduste ja Spordi Instituut (kursuse korraldaja prof. Rein Jalak). Lektorid Kai Randrüüt (Idla Meetod) ja Peep Päll (jöuharjutused).

Liikumisöpetuse ja kehalise kasvatuse ainekursus augustis 2011 Pärnumaal Jöulumäe Tervisespordikeskuses. Korraldaja Eesti Kehalise Kasvatuse Liit. Raamatu Rörelse och rytm : lek och träning med boll / Ernst Idla tutvustamine vastavalt lasteaia liikumisöpetusele ning pöhikoooli uuendatud kehalise kasvatuse ainekavale ja laste tunnivälisele tegevusele. Lektor Kai Randrüüt.

Raamatu Rörelse och rytm : lek och träning med boll / Ernst Idla tutvustamine ja huvi tekitamine vöimalikele koostööpartneritele läbi EOK INNOVE koolituste – Ellen Liik (Vörkpalliliit, Tallinna Ülikool), Üllar Kerde (Korvpalliliit, peasekretär), Milvi Visnapuu (Käsipalliliit, Tartu Ülikool) sept.-dets. 2011. Sponsortaotluse esitamine vöimalikele rahastajatele via KATRIN IDLA. Lektor Kai Randrüüt.

Kursus “Rütmioskuse arendamine võimlemisharjutuste kaudu” 1.-2.okt. 2011 Spordiklubis SPARTA Tallinnas. Korraldaja Eesti Vöimlemisliit. Võimlemise tasemekoolitus, 1. ja 2. kutsetase. Raamatu Rörelse och rytm : lek och träning med boll / Ernst Idla tutvustamine. Lektor Kai Randrüüt.

Idla liikumist tutvustavad tunnid Kadri Tiisi juhendamisel 8.-9. apr. ja 4.-5. nov. Tartus Eesti Tantsujuhtide Rahvatantsurühmale ning 31. juulil Väike-Maarjas Rahvatantsujuhtide suvekursusel.

HARJUTAMISVÕIMALUSED

Tallinna Reaalkooli Spordiklubis jätkus 2007.a. sügisel alustatud algklassi tüdrukute Idla ringi tegevus – juhendajad Thea Turulinn ja Kai Randrüüt.

Uued lasterühmad Tallinnas Lasnamäe Huviringide majas Tantsuklubi AGNETA all – Idla liikumist õpetab Kai Randrüüt.

Alustas Idla treeningrühm täiskaskasvanutele Tallinna Spordiklubis SPARTA – juhendajad Aliis Sarapik ja Kai Randrüüt.

Jätkati sügisel 2008 alustatud Idla treeningutega täiskasvanutele Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi võimlas – juhendaja Anu Johani.

Jätkati sügisel 2010 Elvas alustatud Idla treeningutega naistele – juhendaja Oksana Aasa.

ESINEMISED

Anna Raudkatsi 120. sünniaastapäevale pühendatud rahvatantsukontserdil Paides 19. veebr. 2011 esineti meeste võimlemiskavaga. Kava koostas Katrin Reinup, selgeks õpetasid Katrin Reinup ja Kadri Tiis.

Eesti Spordilseltsi 110. aastapäeva tähistamise pidulikul võimlemisõhtul 19. mail Nokia Kontserdimajas oli kavas Idla võimlemine naistele ja meestele. Liia Palmse taastas Rootsi Idla Keskuse esindusrühma kava Kõnd ja jooks (1989) naistele, esitajateks võimlejad LP klubist, TLÜ võimlemisrühmast ja Idla Eesti Seltsist. Meesteharjutuste kava pani originaalharjutuste alusel kokku Katrin Reinup, esitajateks Eesti Tantsujuhtide Rahvatantsurühm, HTG Tantsutallad, Kose Gümnaasiumi segarühm , TÜ Rahvakunstiansambel.

Eesti Koolispordi Liidu võimlemisfestivalil Viljandis esines Tallinna Reaalkooli 2.-3.kl. koondrühm võimlemiskavaga “Pallimeri” (autor Kai Randrüüt, juhendajad Kai Randrüüt ja Thea Turulinn). Kavas oli kasutatud Idla harjutusvara ja õpilaste omaloomingut. Rühm pärjati eriauhinnaga Ernst Idla võimlemise edendamise eest.

IDLA EESTI SELTSI SUVEPÄEVAD

Esimed seltsi suvepäevad toimusid Lahmuse mõisakompleksis 4.-5. aug. 2011.

Osales 18 Idla õpetajat Tallinnast, Viljandist ja Viljandimaalt. Tutvuti Lahmuse mõisa ajaloo ja tänapäevaga, käidi ekskursioonil Olustvere mõisas, õpiti käepaela punumist. Loomulikult tehti trenni ja arutati seltsi tegevusplaane seoses “Idla päev 2011” ettevalmistamisega Suure-Jaanis.

“IDLA PÄEV 2011” SUURE-JAANIS

5.-6. nov. toimunud liikumisfestival Suure-Jaani Gümnaasiumi spordihoones ligi 200 osavõtjaga tõestas Ernst Idla liikumise aegumatust.

“Idla päeva” olid avama ja tervitama tulnud Aleksander Tammert – Eesti Spordiseltsi Kalev tegevjuht, Tõnu Aavasalu – Suure-Jaani vallavanem, Karin Törngren – Rootsi Idla Ühingu esinaine ja Kadri Tiis – Idla Eesti Seltsi juhatuse liige.

Peale pidulikku avamist ning sõnavõtte kuulutati välja Idla Eesti Seltsi auliikmed – Daisy Idla –Nilsson, Bertil Nilsson, Liia Palmse, Eva Koitla ja Ressi Kaera ja neile anti auliikme tunnistused.

Seejärel anti Katrin Reinupile Eesti Rahvuskultuuri Fondi esimene Ernst Idla nimelise allfondi stipendium.

5. nov. ühisliikumise päeval nautisid koostegutsemist nii registreerunud osavõtjad kui ka pealtvaatajad. Osalesid 3.- 6.a. lapsed koos vanematega, keda juhendas Tiia Kadalipp,

7.- 10.a. lapsed, keda juhendas Kai Randrüüt, 11.a. ja vanemad neiud ning naised, juhendajaks Katrin Reinup ning mehed, juhendajaks samuti Katrin Reinup.

Ühisliikumisest võtsid osa järgmised rühmad:
1. C. R. Jakobsoni nim. Gümnaasiumi filiaali tüdrukud Viljandist, juhendaja Kaia Reinup
2. Võimlemisrühm “Ilus rüht” (MTÜ Gaudeo) Kohilast, juhendaja Kairis Kontus
3. Tarvastu Lasteaed “Naeruvõru” lapsed Viljandimaalt, juhendaja Ivi Lõhmus
4. Rapla Vesiroosi Gümnaasiumist Kadi võimlejad, juhendajad Kadi Saks ja Reet Teets
5. Kohila Gümnaasiumi lapsed ja neiud, juhendaja Ulvi Mägi
6. Võru Kultuurimaja “Kannel” neiud, juhendaja Tea Kõrs
7. Põltsamaa Lasteaed “Mari” liikumisrühma naised, juhendaja Tuuli Jukk
8. Tartu Huvikool Huvitera lapsed, juhendaja Maret Pihu
9. Tantsuklubi “Agneta” lapsed ja neiud Tallinnast, juhendajad Agnes Mägismaa ja Krista Toim
10. Tallinna Reaalkooli lapsed, juhendajad Kai Randrüüt ja Thea Turulinn
11. Naisrühm Viljandi, juhendaja Tiia Kadalipp
12. Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi lapsed, juhendaja Katrin Reinup
13. Eesti Tantsujuhtide Rahvatantsurühma mehed ja naised, juhendaja Kadri Tiis.

Ernst Idla liikumisõpetusel põhineva kavaga esinesid:
1. Tantsuklubi “Agneta” (Tallinn) lapsed vanuses 3-6, 7-10 ja neiud, juhendajad Agnes Mägismaa ja Krista Toim
2. Võimlemisrühm “Ilus rüht” (MTÜ Gaudeo, Kohila) lapsed vanuses 7-10 ja neiud, juhendaja Kairis Kontus
3. Tallinna Reaalkooli lapsed vanuses 7-10, juhendajad Kai Randrüüt ja Thea Turulinn
4. Kohila Gümnaasiumi neiud, juhendaja Ulvi Mägi
5. Võru Kultuurimaja “Kannel” neiud, juhendaja Tea Kõrs
6. Põltsamaa LA “Mari” liikumisrühma naised, juhendaja Tuuli Jukk
7. Eesti Tantsujuhtide Rahvatantsurühma mehed, juhendaja Kadri Tiis
8. Idla Eesti Seltsi naised.

Teise päeva teoreetilis-praktilise seminari ettekanded Reet Linkbergilt ja Kai Randrüüdilt avardasid meie teadmisi Idla võimlemise füsioloogilistest alustest, Idla võimlemise rahvuslikkusest, loomulikkusest ja süsteemsusest. Praktilisi tunde viisid läbi õpetajad Rootsist – Katarina Idla, Johanna Leback, Margareta Ardell, Karin Törngren, tõlkis Maret Nyström. Seminaril osales 52 õpetajat ja huvilist üle Eesti. Liikumisfestivali korraldas Idla Eesti Selts koostöös Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Spordiseltsi Kalev ja Rootsi Idla Ühinguga. Toetajateks Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuurkapitali Viljandi Ekspertgrupp, Premia Tallinna Külmhoone AS, Värska Vesi AS, AS Orto ja Energia Talu.

EESTI RAHVUSKULTUURI FOND

Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde 2004. a. Daisy Idla-Nilssoni algatatud Ernst Idla allfond jõudis tänu paljude võimlemise entusiastide annetustele Eestis ja Rootsis vajaliku summani (100 000 EEK) ja andis oma esimese stipendiumi (115 eurot). Fondi halduskogu otsustas selle anda Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajale Katrin Reinupile, kes on alates 2005 Idla süsteemi õpetaja ja Viljandi Kultuuriakadeemia täienduskoolituse programmi „Ernst Idla liikumissüsteem kooliealistele ja täiskasvanutele” läbiviija.

RAHATAOTLUSED. PROJEKTIDE KIRJUTAMINE

Kohaliku omaalgatuse programm alt taotleti liikumisfestivali “Idla päev 2011” korraldamiseks Suure-Jaanis 1455 eurot. Projekti esitaja Kadri Tiis.

Raha ei eraldatud.

Hasartmängumaksu Nõukogult (Haridus- ja Teadusministeeriumi alt) taotleti liikumisfestivali “Idla päev 2011” korraldamiseks 600 eurot. Projekti esitaja Eesti Spordiselts “Kalev”, Lembe Laas.

Raha ei eraldatud.

Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri Sihtkapital eraldas liikumisfestivali “Idla päev 2011” ettevalmistavate õppepäevade läbiviimiseks 320 eurot. Projekti esitaja Idla Eesti Selts, Kadri Tiis.

Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa Ekspertgrupp eraldas liikumisfestivali “Idla päev 2011” korraldamiseks Suure-Jaanis 250 eurot. Projekti esitaja Idla Eesti Selts, Kadri Tiis.

Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri Sihtkapital eraldas liikumisfestivali “Idla päev 2011” korraldamiseks Suure-Jaanis 776 eurot. Projekti esitaja Idla Eesti Selts, Kadri Tiis.

Idla Eesti Selts sõlmis 1. novembril 2010 Guldžahon Jussufiga autorilepingu, liikumisfestivali “Idla päev 2011” saatemuusika noodistamiseks, sissemängimiseks ja publitseerimiseks CD plaadil. Lepingu p. 4 alusel kohustus selts töö teostajale Guldžahon Jussufile tasuma 607.16 eurot (9500 EEK). Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri Sihtkapital eraldas 14.01.2011 Guldžahon Jussufile loomingulise stipendiumi suuruses 447.38 eurot ( 7000 EEK). Projekti esitaja Idla Eesti Selts, Kadri Tiis.

Kõikide rahataotluste õigeaegsed ja nõuetekohased aruanded koostas ja esitas Kadri Tiis.

KODULEHT

Kodulehete arendas edasi Kristiine Ilves.

JÄTKUS KOOSTÖÖ ROOTSI IDLA ÜHINGUGA
MEEDIA

Ernst Idla liikumissüsteem ootab huvilisi festivalile : [Ernst Idla 110. sünniaastapäeva tähistamine] / Gerly Lehtmets. – Sakala (2011), 1. sept., lk. 5 : fot.

Suure-Jaanis tuleb Idla liikumisfestival / Liisi Seil. – Sakala (2011), 4. nov., lk.5

Ernst Idla tagasi kodus : [Suure-Jaanis toimunud liikumisfestivalist “Idla päev 2011”, osales ka Raplamaa võimlejaid] / Ulvi Mägi. – Nädaline (2011), 10. nov., lk.11.

Ernst Idla liikumisfestival / Ressi Kaera, foto Siim Pille. – Eesti Päevaleht = Estniska Dagbladet (Stockholm) (2011), 30. nov., lk. 6