2015

2015 Tegevusaruanne

I Koosolekud

21.02 Idla Eesti Seltsi üldkoosolek, Tallinnas, Reaalkoolis

Ühisvõimlemist viis läbi

Tutvustati uusi seltsi liikmeid: Sille Varulit, Leili Väisat, Lilja Normakut, Maarit Vaikmaad.

Kinnitati seltsi tegevuskava ja eelarve 2015. aastaks. Olulisteks projektideks on kindlasti maikuus osalemine Rootsis, Stockholmis toimuval Idla liikumissüsteemi 70. aastapäeva tähistamisel, jätkamine projektiga „Idla tuleb külla“ ning suvekooli korraldamine.

Uueks juhatuseks kinnitas üldkoosolek 2015-2016. aastaks: Eva Seera, Tiina Aasmann, Allan Anniste, Kadri Tiis, Ulvi Eenmaa. Revidendiks kinnitati Thea Turulinn.
Üldkoosolekul olid esindatud 39 seltsi liiget.

20.03 Juhatuse koosolek Raplamaal, Kärus
Teemad:
Uue juhatuse tööjaotus
Idla 70. aastapäeva tähistamisega Rootsis seotud ettevalmistused
Suvekool 2015

20.06 Juhatuse koosolek Tallinnas
Teemad:
Suvekool Kärus 28.-30.08.2015 Kärus
Projekti „Idla tuleb külla“ kokkuvõte

10.10.2015 Juhatuse koosolek Tallinnas
Teemad:
Seltsi dokumentatsioon
Seltsi liikmete andmebaas ja rahaline ülevaade
2015. aasta suvekooli kokkuvõte
Novembrikuise üldkoosoleku teemad ja selle korraldamine

14.11.2015 Idla Eesti Seltsi üldkoosolek Viljandis, Viljandi Gümnaasiumis
Ühisvõimlemisel õpiti võimlemispeo Hingelind kava ”Järjepidevuse laegas” (Idla kava. Juhendas kava autor Katrin Reinup.

Üldkoosolek kinnitas seltsi tegevuskava ja eelarve 2016. aastaks. Uute liikmetena võeti vastu Eveli Makko ja Rita Veeremets. Kõneldi vajadusest korrastada seltsi dokumentatsiooni ja vajadusest uuendada seltsi koduleht. Päevakajalise teemana käsitleti Kalevi võimlemispeo ja Idla kavaga seotud teemasid.

Osales 31 seltsi liiget (14 volitustega). Seltsis on 64 liiget.

11.12.2015 Juhatuse koosolek Tallinnas
Teemad:
2016. aasta tegevuskava ja tööjaotus
Töörühmade moodustamine 2016. aastaks

II Tegevused

2014.a. sügisel arendas Tuuli Jukk koos Katrin Reinupi ja Goldžahon Jussufiga välja liikumiskava E. Tubina muusikale “Kevadvalss”. Algidee, et ühte kavasse võiks kokku siduda liikumise, rütmi mängimise kehapillil ja pallid, tuli Tuulilt. Katrin lõi liikumissekventsid, mida hiljem arendasid teised inimesed veel edasi. Sellest sai kokku tore kava esitamiseks Rootsis, Stockholmis Idla liikumissüsteemi 70. aastapäeva tähistamisel mais 2015.

17. mai Idla Eesti Seltsi esindus osales Idla Föreningen kutsel Idla võimlemise 70. aastapäeva tähistamisel Rootsis Stockolmis. Aastapäeva gaalal kanti ette E. Tubina muusikale loodud kava „Kevadvalss“ (autorid: Tuuli Jukk, Katrin Reinup). Üle anti seltsi auliikme tunnistused Tiiu Hanssonile, Karin Törngrenile ja Maret Nyströmile?

Sügisel 2015 soetati Põltsamaa Mari lasteaiale Togu võimlemispallid. Pallid soetati eraldi nii lastele kui naistele. Nüüd saavad Põltsamaa Idla harrastajad teha pallitreeningut paremini.

20.06 Kalev 115 võimlemispeo Idla võimlemiskava „Järjepidevuse laegas“ õppevideo salvestamine Reaalkoolis.

Augustis soetas selts endale uued seltsi särgid ning lasi seltsi logo vektorgraafikasse seada.

09.10 ja 10.10 toimusid Kalev 115 võimlemispeo seminarid Tartus ja Tallinnas. Idla kava õpetas selle autor Katrin Reinup, assisteerisid Kadri Tiis ja Tiina Aasmann.

14.11 Idla Eesti Seltsi liikmed: Kai Randrüüt, Allan Anniste, Sille Varul ja Eva Seera andsid aktiga üle seltsi omanduses olevad arhiivmaterjalid Oisu raamatukogule Ernst Idla teemalise arhiivi loomiseks.

III Koolitused, õppepäevad

23.01 Pallipäev Oisu Lasteaias

Kohale oli tulnud 19 liikumisõpetajat üle Järvamaa ja juhendaja Tea Kõrs Võrust. Enne õppima asumist esinesid külalistele kolme pallikavaga Oisu lasteaia lapsed, keda juhendas meie liikumisõpetaja Eda Hunt. Järgnevalt toimus intensiivne ja teaberohke õpe, mis kestis peaaegu 2 tundi. Juhendaja näitas erinevaid harjutusi ja tutvustas üldiseid põhimõtteid, mida jälgida palli kasutamisvõimaluste tutvustamisel lastele. Päeva lõpetas ühine kohvilaud lasteaia loovuskeskuses, kus iga osaõtja sai tunnistuse. Tagasiside oli ainult positiivne, tunnustati head juhendajat ja tema suurt teadmistepagasit liikumisharjutuste osas.

Üritust rahastasid SK ESTO ja Kultuurkapital.

06.11 Lasteaia Krõll võimlemisfestival
Festival toimus Maarit Vaikmaa eestvedamisel Tamsalu Spordihoone võimlas, osalesid 1,5-7aastased lasteaialapsed. Pühendatud oli festival isadepäevale. Maarit kasutas mitmeid Idla kavasid nagu takteerimine ja “Põrnikad”. Emad võimlesid pallidega, esitlusele tuli Käru etüüd. See oli väga meeleolukas.

28.11 Võrmaa kodanikeühenduste mess
Messil tutvustasid MTÜ Tantsuselts Pärliine ja Oksana Aasa koos Võru Idla võimlemisrühmaga “Impulss” Idla liikumissüteemi nii vabalaval kui oma messiboksis. Kasutati Idla Eesti Seltsi roll-up esitlusi Idla liikumissüsteemist ja Ernst Idlast

Projekt „Idla tuleb külla“ (alustati 2014)
20.03 Võrus. Osalejaid oli 46.
24.04 Paikusel. Päeva seadis mentorina kokku Katrin Reinup. Osalejaid 39.
10.06 Rakveres. Päeva viis mentorina läbi Ulvi Mägi. Osalejaid 24.

Projektijuhina korraldas asju Anu Johani.

Suvekool „Idla pallikool“ 2015 Kärus

28.-30. augustini toimus Raplamaal Käru Põhikoolis Eesti Idla Seltsi ja Rootsi Idla Ühingu koostöös Idla liikumisõpetajate suvekool alapealkirjaga „Idla pallikool“

Suvekoolis osales 31 Idla õpetajat üle Eesti. Enamusel neist oli läbitud varasemalt Idla õpetaja litsentsikoolitus või siis lühemaid kursuseid. Paljud osalejaist töötavad lasteaedades liikumisõpetajatena, kehalise kasvatuse õpetajatena või võimlemis- ja rahvatantsurühmade juhendajatena.

Seekordne Idla Eesti Seltsi suvekooli peateemaks oli just palli käsitlus Idla liikumissüsteemis. Suvekooli õpetajateks olid Rootsi Idla Ühingu õpetajad Karin Törngren , Katarina Ström Idla, Maret Nystörm ja assistendid. Kolme päeva jooksul toimus 15 akadeemilise tunni ulatuses treeninguid, lisaks arutelud Idla liikumissüsteemi võimalustest Eestis ja Idla Eesti Seltsi lähiaastate tegevusplaanist.

Ernst Idla liikumisõpetust on Rootsis rakendatud juba seitsekümmend aastat. Selle juubeli puhul andis Rootsi Idla Ühing 2015. a. välja raamatu „Lek och träning med boll enligt Idlametoden“ ja DVD plaadi, mille eestikeelne tõlge valmis just seekordseks suvekooliks. Õppematerjal on mõeldud Idla õpetajatele ja kõigile teistele pedagoogidele, kes soovivad saada abi ja inspiratsiooni pallitreeningute läbiviimisel. Õppematerjal koosneb DVD plaadist ja sinna juurde kuuluvast brošüürist.

Suvekool läks igati korda ja osalejad jäid koolitusega rahule. Suvekooli toimumist kajastas ka Rapla maakonna ajaleht Raplamaa Sõnumid oma 2. septembri numbris ning Käru Vallaleht septembrikuu numbris.

Mitmed õpetajad plaanivad oma rühmadega osaleda 2016. aasta võimlemispeol “Hingelind”. Idla õpetajatest plaanitakse aga samuti peoks eraldi rühm kokku panna. Peame seltsi poolt väga oluliseks Idla liikumissüsteemi tutvustamist ja propageerimist ning õpetajate pidevat koolitamist.

Suvekooli toetas Eesti Kultuurkapital.

IV Esinemised/ülesastumised

17.05 Idla eesti Seltsi rühm esitas Stockholmis Eriksdalshallenis Idla võimlemise 70. aastapäeva gaalal kava „Kevadvalss“. Osales 16 võimlejat.

10.06 Käru Idla võimlemisrühm esitas kava „Kevadvalss“ sarivõistluse „Jookse ja kõnni Raplamaa terviseradadel“ Käru etapi avamisel.

26.11 Käru võimlemisrühm esitas kava „Kalle kobra“ Käru Põhikooli heategevuslikul karnevalil.

V Idla liikumissüsteemi harrastamise ja harjutamise võimalused

Harjumaal
Idla metoodika õpetamine ja kasutamine oma klubi treeningutes!
Tallinna Lasteaed Mikumanni 2X nädalas = 3-7aastased
Õpetaja: Anu Susi

Jõgevamaal
Põltsamaal, MARI lasteaia saalis
Neljapäeviti 18.00 – 19.00
Sihtrühm: Naised. Praegu lasteaia personal ja mõned lapsevanemad (8 – 10 inimest)
Juhendaja: Tuuli Jukk
Kontakt: tuulitubli@hot.ee, jukktuuli@gmail.com, tel 58160107

Pärnumaal
Toris, Tori Põhikooli aulas
Teisipäeviti kell 19.00 – 20.00(20.30),
Sihtrühm: Täiskasvanud (naised)
Juhendaja: Rita Veeremets
Kontakt: rveeremets@gmail.com

Raplamaal
Käru Põhikooli võimlas
Esmaspäeviti kell 18.30-20.00
Sihtrühm: Neiud ja naised.
Juhendaja: Eva Seera
Kontakt: eva@karuvald.ee, tel 53039830

Käru Põhikooli lasteaiarühmades (2-5a, 5-7a) Idla liikumistreeningu tund 1x nädalas.
Õpetaja: Eva Seera

Võrumaal
Võru Kesklinna kooli võimlas
Pühapäeviti kell 17.00-18.30
Sihtrühm: Neiud ja naised (Võru Idla võimlemisrühm “Impulss”)
Juhendaja: Oksana Aasa
Kontakt: oksana.aasa@gmail.com , tel 56 50 99 36

Idla liikumissüsteemi kasutatakse järjepidevalt MTÜ Tantsuselts Pärliine kõikides vanusgruppides ühe treeningosana Antsla Kultuuri-ja Spordikeskuses ja Lusti Lasteaias valdkond LIIKUMINE õppekava elluviimisel toetava liikumissüsteemina.
Õpetaja: Leili Väisa
Kontakt: 56631848, leili@parliine.ee

VI Eesti Rahvuskultuuri Fondi Ernst Idla nimeline allfond

2015. aasta novembris eraldas fond kahele projektile toetuse summas 500.-
Toetust said:
Eda Hunt, Idla võimlemispäeva ettevalmistamiseks Ernst Idla sünnikohas Oisus 250.-
Tuuli Jukk, Idla võimlemispäeva ettevalmistamiseks Põltsamaa Ühisgümnaasiumis 250.-

VII Tulekul

12. märts 2016 Idla Eesti Seltsi üldkoosolek Tallinna Reaalkoolis.
17. märts 2016 Idla päev Põltsamaal, Ühisgümnaasiumi võimlas. Korraldaja Tuuli Jukk.
8. aprill 2016 Võimlemispäev 2016 “Idla võimlemine õpetajalt õpetajale”, millega tähistatakse Idla 115. sünniaastapäeva Oisus. Koolitaja Ulvi Mägi. Korraldaja Eda Hunt Retla-Kabala Kooli liikumisõpetaja. Raamatukogus seltsi materjalideväljapanek.
2. juunil 2016 toimub Kalev 115 võimlemispidu „Hingelind“, kus tuleb esitamisele Idla kava – Järjepidevuse laegas. Autor Katrin Reinup.
26.-27. august 2016 Ernst Idla 115. sünniaastapäeva tähistamine Idla Eesti Seltsi 10. sünnipäeva tähistamine.

Infokirja seadis kokku Eva Seera