Töökava 2018

Idla Eesti Seltsi tegevuskava 2018

Jaanuar-märts Seltsi dokumentatsiooni korrastamine, liikmete andmete värskendamine/kogumine, kodulehe täiendamine (sh siseveeb)

Jaanuar-mai Ettevalmistused Idla meestetreeningu kursuse läbiviimiseks Eestis koostöös Rootsi Idla Ühinguga. Kursuse läbiviimine.
Kaasrahastuseks projektide koostamine.

Jaanuar-november Koolituspakettide: “Ernst Idla liikumissüsteem ja harjutusvara 3-7aastastele lastele” ja
“Ernst Idla liikumissüsteem ja harjutusvara 8-11aastastele lastele” jätkuv pakkumine.
Koolituse „Idla likumissüsteem ja harjutusvara seenioritele“ väljatöötamine.
III Idla õpetajate litsentsikoolituse kavandamine ja läbiviimine. Kaasrahastuseks projektide koostamine.

Jaanuar-detsember Koostöö Rootsi Idla Ühinguga.
Idla Eesti Seltsi kodulehe ja FB-lehe pidev täiendamine ja aktuaalsena hoidmine.
Idla musterrühma ülesastumised üle Eesti erinevate kavadega.

Märts Seltsi üldkoosolek Reaalkoolis
– 2017. aasta tegevusaruanne ja raamatupidamisaruanne
– revidendi aruanne
– uute liikmete tutvustamine/vastu võtmine

Aprill Idla päev Oisus.

Aprill-mai Idla õhtu Põltsamaal

Juuni Idla liikumisõpetuse koolitus LIISU suvekoolis.

August Suvekool 2018

Oktoober Ernst Idla fondist stipendiumide taotlemine.
Stipendiumi määramine ja kätteandmine (nov-dets).

November Seltsi üldkoosolek
– seltsi 2019. aasta tegevuskava ja eelarve tutvustamine/kinnitamine

November-detsember Seltsi 2018. aasta infokirja koostamine ja esitamine.