2008

MTÜ Idla Eesti Selts
Tegevusaruanne 2008

Võimlemisfestival “Idla päev”

Võimlemisfestival “Idla päev” toimus 3. mail Tallinnas Kalevi Tõnismäe Spordibaasis. Korraldajad ESS Kalev, Idla Eesti Selts ja Rootsi Idla Selts

Ettevalmistused algasid juba 2007.a. Viimane koolitus osavõtjatele toimus 23. veebruaril Eesti Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuses Tallinnas. Osalesid Kadri Tiis, Ulvi Mägi, Lana-Maria Peterson, Kai Randrüüt, Tiina Aasmann ja kaks Tiia Männi õpilast Albu Põhikoolist. Õpetati Daisy Idla ja Karin Törngreni pallikava, viimasega esines “Idla päeval” õpetajate valikrühm.

Võimlemisfestivali läbiviimiseks esitati rahataotlus Eesti Kultuurkapitalile. Projekti kirjutasid Kadri Tiis ja Lembe Laas. Taotlus rahuldati.

Firmalt “Aure” telliti kõigile osavõtjatele seltsi logoga T-särgid.

“Idla päeval” osales ligi 100 võimlejat üle Eesti:

  • Jõgeva Kultuurikeskuse tantsustuudio “Monte”(10 võimlejat), juhendaja Marika Järvet;
  • Tallinna Reaalkool (21 võimlejat), juhendajad Thea Turulinn, Kai Randrüüt, Grete Polding, Anne Reintamm;
  • Tallinna Kuristiku Gümnaasium (12 võimlejat), juhendaja Tiina Aasmann.
  • Võru võimlemisklubi “Sirutus” (12 võimlejat), juhendaja Tea Kõrs;
  • Pärnu võimlemisrühm “Päikesekiirerd” (8 võimlejat), juhendaja Reet Parind;
  • Ruila Põhikool (8 võimlejat), juhendaja Marge Rehepapp;
  • Kohila Gümnaasium (3 rühma, kokku 28 võimlejat), juhendaja Ulvi Mägi;

Enamik rühmi esitasid Daisy Idla pallikava Riine Pajusaare muusikale, omaloomingulise kava pallidega esitasid Ulvi Mägi, Reet Parindi ja Tiina Aasmanni võimlejad, meeleoluka Idla liikumistunni näitasid ette Tallinna Reaalkooli võimlejad.

Peale esinemist andis kavade kohta tagasisidet nn vaatlejate töörühm, kuhu kuulusid nii Rootsi kui ka Eesti võimlemise asjatundjad – Daisy Idla, Karin Törngren, Ellinor Johnsson, Reet Linkberg, Dagmar Normet, Kadri Tiis ja Liia Palmse. Sel ajal, kui vaatlejad andsid tagasisidet juhendajatele, näidati võimlejatele Rootsis avaldatud filmimaterjalide põhjal valmistatud lühivideot Ernst Idla elust ja tegevusest.

Emotsionaalse esinemiskava pakkusid Liia Palmse naisvõimlejad Tallinnast ja külalisena võimlejad Rootsist.

Üldine tagasiside nii osalejate kui ka publiku poolelt oli väga positiivne. Lapsevanemad, kes olid tulnud oma lastele kaasa elama, kiitsid vaba ja sõbralikku õhkkonda.

“Idla päeva” kohta ilmus pressiteade ning Kuku raadio tegi üritusest kokkuvõtte ning otseintervjuu. Aktuaalses Kaameras anti ülevaade üritusest, tehti intervjuu Ernst Idla tütre Daisy Idla-Nilssoniga ning näidati Rootsi võimlejate esinemist pallidega.

Esimene “Idla päev” loeti nii korraldajate kui ka osavõtjate poolt kordaläinuks ning oldi veendunud, et üritusest saab traditsioon.

ERNST IDLA LIIKUMISSÜSTEEMI KOOLITUSED

Tartus toimus mais ja juunis TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia eelõppe kursus tantsuharrastajatele ja –huvilistele. Juhendaja Katrin Reinup.

Novembrist on Katrin Reinup Idla süsteemi õpetanud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti 1. aasta üliõpilastele. 11 üliõpilast osalesid tundides rõõmu ja entusiasmiga ning esinesid omatehtud väikese tutvustava numbriga akadeemia aastalõpupeol.

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia hakkas sügisel kavandama Idla liikumisõpetust tutvustavat mitmepäevast seminari koostöös Rootsiga 2009.a. kevadel. Rahataotlus plaaniti esitada Põhjamaade Ministrite Nõukogu NORDPLUS Framework Programm’ile (2008-2011). Programm toetab haridusalast koostööd Taani, Soome, Islandi, Norra, Rootsi, Läti, Leedu ja Eesti vahel. Idla Eesti Seltsi juhatuse koosolekul 19.aug.2008 arutati seminariga seonduvat ja saadeti oma ettepanekud kunstiakadeemia lavakunstide osakonna õppekorralduse spetsialistile Anu Johanile. Vt. LISA 2. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia juhtkond tegi rahataotluse siiski PRIMUS programmile, kuid vastust pole seni saadud. Programm PRIMUS (2008-2015) on struktuurivahenditest rahastatav programm, mida viib ellu sihtasutus ARCHIMEDES. Programmi eesmärgiks on toetada kõrgkooli õppe kvaliteeti ja tõsta lõpetajate konkurentsivõimet. Eelarve on 228 milj. krooni, mis 95 % ulatuses tuleb Euroopa Sotsiaalfondist.

KOOSTÖÖ HELILOOJA, PIANISTI JA MUUSIKATEADLASEGA VILJANDIST

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonna dotsendi Guldžahon Jussufi uurimistöö teemaks on “Eesti rahvaviisid Leida Idla interpretatsioonis”. Idla Eesti Selts saatis talle Leida Idla klaverimuusika lindistusi ning viis kokku Daisy Idla-Nilssoniga, kellega käib tihe koostööd kirja teel.

Guldzhahon Jussufi on 1991. aastast Eestis töötav helilooja, pianist ja muusikateadlane. Kaitses 2003. a. Moskvas filosoofiadoktori kraadi muusikakunstis ning on praegu Viljandi Kultuuriakadeemias ainus nii kõrge kraadiga õppejõud, kes õpetab muusikateooriat ja klaverimängu. Ta on jaganud ka klaverimängu algõpetust, saadab klaveril rahvatantsijaid ja tegutseb kontsertmeistrina, kui tantsurühmad ja koorid kutsuvad. Tadzhikistanis Dušanbes sündinud Guldžahon Jussufi on lõpetanud Venemaa Muusikaakadeemia Moskvas muusikateooria ja heliloomingu alal. Seejärel töötas ta Dušanbes Tadzhiki Teaduste Akadeemias ja kunstiinstituudis, uurides pamiiri ja tadzhiki rahvamuusikat. Muusikateaduste kandidaadi töö ehk filosoofiadoktori töö muusikakunstis on järg tadzhiki ja pamiiri rahvapillide ja -muusika uurimisele.

Jussufi on venekeelsesse maailma rahvaste pillide entsüklopeediasse kirjutanud peatüki pamiiri ja tadzhiki muusikariistade kohta.

Mõlemad Guldžahon Jussufi lapsed, tütar Farištamo ja poeg Farruhruz, keda ka Mardiks hüütakse, on väga musikaalsed. Tütar õpib Tallinna Muusikakeskkoolis ja poeg lõpetab Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi.

VÕIMLEMISTUNNID ERNST IDLA MEETODI JÄRGI

Tallinna Reaalkoolis tegutseb kaks Idla võimlemisringi. 2008. sept. alustas tööd I klassi tüdrukute algajate rühm. Jätkusid tunnid 2007. a. sept. alustanud edasijõudnute rühmaga. Tunnid toimuvad kaks korda nädalas. Juhendajateks Thea Turulinna ja Kai Randrüüt. Kokku võimleb ligi 40 tüdrukut. Osaleti Tallinna Vöimlemispeol (juhendajaks Thea Turulinn) , esineti Tallinna Reaalkooli algkooli jöulupeol ja “Idla päeval”. Detsembris toimus avatud tund lastevanematele. Iga öppeveerandi viimases ringitunnis aitavad II klassi väikesed Idla võimlejad Kai Randrüüdi juhendamisel läbi viia ringitunde I klassile. II klassi tüdrukutel on valminud lühike esinemisprogramm.

Oktoobrist on Viljandis Idla võimlemine saanud tuttavaks linnarahvale. Kord nädalas võimleb ligi 35 parimas eas naist Viljandi Paalalinna Gümnaasiumis Katrin Reinupi juhendamisel. Inimeste rõõm on suur ja järjest tellitakse endale koju isiklikke palle.

Idla liikumissüsteemi kasutavad oma tundides paljud õpetajad ja ringijuhid üle Eesti. Seda näitas 3. mail Tallinna Tõnismäe Spordibaasis toimunud esimene „Idla päev“.

LASTE SUVELAAGER ROOTSIS

„Idla päeval“ edukalt esinenud 8 võimlejal ja kahel treeneril oli võimalus osaleda Idla võimlejate suvelaagris Rootsis. Väljavalituteks osutusid Ulvi Mägi võimlejad Kohila Gümnaasiumist ja Tea Kõrre võimlejad Võru võimlemisklubist „Sirutus“.

Laager toimus Stockholmist 35 km kaugusel mereäärses Gålös. Toreda nädala veetsid koos ligi 20 kaheteistkümne- kuni viieteistkümneaastast tütarlast. Kõik treeningtunnid toimusid õues muruväljakul, juhendajateks noored Idla-õpetajad Johanna Leback, Cathrine Lef, Evelina Kling ja Rebecca Remnelius. Vabal ajal mängiti, lahendati mitmesuguseid ülesandeid, valmistuti viimase laagripäeva esinemisteks. Koosveedetud nädal andis Eesti võimlejatele uusi tuttavaid, keelepraktikat ja entusiasmi Idla võimlemisega edasi tegelemiseks.

ESS Kalev sponsor Viking Line võimaldas tasuta sõidu Tallinn-Helsingi-Tallinn suunal ja Helsingi-Stockholm-Helsingi laevapiletid kompenseeris Rootsi Idla Selts.

Lastel tuli tasuda laagri osavõtumaks 1500 SEK. Kohila Gümnaasiumi võimlejaid toetas kool ja vallavalitsus.

ÕPPEMATERJALI ETTEVALMISTAMINE JA LEVITAMINE

Allan Anniste tõlgitud brošüüri “Meeste harjutusvara – piltide ja kirjeldustega harjutused Ernst Idlalt” toimetasid Liia Palmse ja Daisy Idla. Peale täienduste arvutisse sisestamist saab kogumikku paljundada ja kursustel levitada.

Naisteharjutuste kogumikku koos muusikaga on levitanud Katrin Reinup kursustel Tartus ja Viljandis.