2012

MTÜ Idla Eesti Selts
Tegevusaruanne 2012

Seisuga 31. detsember 2012 oli Idla Eesti Seltsil 39 liiget, neist Rootsist 15 liiget. 2012 astus seltsi liikmeks Ivo Reinok.

Juhatus valiti aprillikuus üldkoosolekul 5-liikmeline – Tiina Aasmann, Allan Anniste, Anu Johani, Tiia Kadalipp, Kai Randrüüt.

Seltsi koosolekuteks saadi kokku:

  • üldkoosolek Tallinnas (aprillis);
  • juhatuse laiendatud koosolek Kadri Tiisi juures Kose vallas (mais);
  • Viljandi rakukese koosolek Anu Johani juures Viiratsi Vallas Uusna külas (juulis);
  • juhatuse laiendatud koosolek Põhjaka mõisas (novembris).
IDLA LIIKUMISSÜSTEEMI TUTVUSTAVAD KOOLITUSED

Seltsi teine suvekool toimus 24.­25. augustil Vösu Spordihoones. Osalejateks seltsi liikmed, liikumis- ja kehalise kasvatuse õpetajad, rahvatantsu- ja huviringide juhid üle Eesti. Kokku oli kahepäevasel koolitusel 40 osalejat. Tutvustati 3-6-aastaste laste harjutusvara, Idla süsteemi mängulisi liikumisi, harjutusseeriaid edasijõudnud neidudele ja naistele, palliharjutusi algajaile, harjutusvara kahe palliga ning Idla liikumissüsteemi rakendamisvõimalusi rahvatantsijatele. Juhendajateks Tiia Kadalipp, Kadri Tiis, Katrin Reinup, Kai Randrüüt ja Tiina Aasmann. Teisel päeval oli kõigil suurepärane võimalus harjutada Rootsi Idla veteranide Maret Nyströmi ja Anette Birch-Jenseni juhendamisel. Õhtusel koosviibimisel vaadati videosalvestisi Idla liikumisest ja kuulati Maret Nyströmi ajaloolist ülevaadet Ernst Idla tööst Rootsis ja mujal maailmas.

Katrin Reinupi suvekoolis läbiviidud tunnid palliga olid nii innustavad, et oktoobris telliti seltsi vahendusel Saksamaalt ligi 100 võimlemispalli!

Koostöös Tallinna ja Viljandi Idla õpetajatega pandi kokku harjutusvara pakett 3-7aastastele lastele, sisuks laste loovuse, ruumitaju, rütmi- ja muusikakuulamise oskuse ning kehatunnetuse arendamine. 25. oktoobril Tallinna Reaalkoolis toimunud kursuse läbis 35 õpetajat, kes kõik said harjutusvara kirjelduse ja muusika, et alustada või jätkata Idla süsteemi õpetamist. Lektoriteks olid Kai Randrüüt, Tiia Kadalipp ja Kaia Reinup. Kursuse ladusa korraldamise eest täname Rahvakultuuri Keskust, Kadri Tiisi ja Tallinna Reaalkooli kehalise kasvatuse õpetajat Thea Turulinna. Sama kursus Tiia ja Kaia juhendamisel toimub tuleval aastal 4. jaanuaril Tartus ja 22. märtsil Pärnus, aprillis Raplas.

Idla liikumissüsteemi tutvustas Rahvakultuuri Keskuse rahvatantsujuhtide 2-aastases koolis Kai Randrüüt; kehalise kasvatuse öpetajaid koolitas SA Innove raames Katrin Reinup ja Raplamaa rahvatantsijaid Kadri Tiis.

HARJUTAMISVÕIMALUSED

Jätkusid Idla liikumistunnid Tallinnas, Viljandis, Elvas, Tääksis, Võrus. Viljandis alustati Idla süsteemi rakendades liikumistunde peredele, st. 4-6-aastastele lastele koos täiskasvanuga.

ESINEMISED

Laiemale avalikkusele tutvustati Idla liikurnist Viljandimaa laulu- ja tantsupeol 2. juunil. Viljandi lauluväljakul toimunud tantsupidu koosnes neljast 15-minutilisest osast. Alustati ärkamisaja folkloorses meeleolus, järgnes esimese Eesti Vabariigi ajal tegutsenud Ernst Idla Võimlemine, seejärel nõukogudeaegne ning neljandana kaasaegsemate rahvatantsude osa. Idla osa õpetasid ja lavastasid Katrin Reinup ja Tiia Kadalipp.

EESTI RAHVUSKULTUURI FOND

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 23-s jagamine, stipendiumid ja toetused 2013. aastaksErnst Idla Fond jagas kaks stipendiumit toetamaks Ernst Idla Võimlemissüsteemi taasarendamist ja edendamist Eestis:
Marge Rehepapp, uute võimlemiskavade loomiseks Ääsmäe lasteaia kevadpeo raames toimuvale Võimlemispeole ja Võimlemispeo juhtimiseks 100 EUR;
Ivar Rüütli, tänustipendium vabatahtliku ja eduka tegevuse eest Ernst Idla Seltsi Virtuaalse töökeskkonna disainimisel ja tööle rakendamisel ning eesti-rootsi Idla kogukonna tegevuse edendamise eest 100 EUR.

KODULEHT

Kodulehte arendas edasi Kristiine Ilves.

INFOKIRI SELTSI LIIKMETELE

Detsembris koostas ja saatis Tiina Aasmann juba teist aastat seltsi liikmetele aastat kokkuvõtva infokirja. Infokiri inglise keelsena saadeti Rootsi Idla Ühingule.