2017

I Koosolekud

Üldkoosolek 4. märtsil Tallinna Reaalkoolis.
Osales 29 seltsi liiget, nendest 10 volitusega.
Koosoleku päevakord:
1. IES 2016. aasta tegevusaruanne
2. Raamatupidamisaruanne
3. Revisjoni aruanne
4. Seltsi juhatuse valimine ja revisjoni teostava liikme valimine
Juhatusse valiti:
Rita Veeremets
Eveli Makko
Tuuli Jukk
Sille Varul
Ulvi Eenmaa
Tiina Aasmann
Eva Seera
Revisjoni teostajaks valiti Allan Anniste.
5. Ettevalmistus Tallinna võimlemispeoks Koolitused 2017. aastal
6. Muusikaprojektist
7. Jooksvad küsimused ja teemad

Ühisliikumise osas harjutati Tallinna võimlemispeoks valminud võimlemiskava.

Üldkoosolek 2. detsembril Põltsamaal.
Ühisvõimlemisel korrati harjutusi ja kombinatsioone mentorite koolituselt.
Koosoleku päevakord:
1. IES 2018. aasta tegevuskava
2. IES 2018. aasta eelarve
3. Eesti võimlemisliidu liikmelisus. Kas see oleks IES-ile vajadus, võimalus või kohtustus?
4. Kokkuvõte Rootsis toimunud mentorkoolitusest
5. Ülevaade „Idla tuleb külla“ koolituspäevadest (osalejate tagasiside tutvustamine)
6. Jooksvad küsimused ja teemad.

JUHATUSE KOOSOLEKUD

15. veebruaril Tallinnas
Päevakord:
1. IES märtsikuu üldkoosoleku ettevalmistus
2. Idla tuleb külla III 2017
3. Tallinna võimlemispidu
4. Seltsi koolitused (mentorite koolitus ja suvekool)
5. Koolituste kord

24. märtsil Kärus
Päevakord:
1. Juhatuse liikme avaldus (Tuuli Jukki avalduse läbivaatamine)
2. Juhatuse esimehe valimine
3. Juhatuse liikmete tööjaotus 2017. aastal
4. Seltsi liikmete nimekirja kaasajastamine, ülevaatamine
5. Idla tuleb külla 2017
6. Mentorite koolitused
7. Suvekool 2017
8. Jooksev informatsioon

16. mail Kärus
Päevakord:
1. Koosoleku juhataja valimine.
2. Ülevaade kevadistest Idla päevadest Oisus ja Põltsamaal.
3. Ilma Adamsoni Rahvatantsukoolis toimuv Idla arvestus.
4. Rootsi Idla mentorkoolitusest sügisel 2017 aastal.
5. Idla suvekool 25.-26.08.2017 Rõuges Võrumaal( Eva)
6. XVIII Tallinna Võimlemispidu „Kui sõnast saab liblikalend..“ 28.05.2017 ja teistest Idla rühma
esinemisega seotud küsimustest.
7. Eesti Kultuurkapitalile taotlusest ja Idla tuleb külla koolitusest.

26. mail Pirital
Päevakord:
1. Mentorkoolituse korraldus Rootsis 2017
Osalesid Maret Nyström ja Karin Törngren.

21. oktoobril Põltsamaal
Päevakord:
1. Idla tuleb külla 2017
2. Seltsi rahaline seis
3. Menorkoolitus Rootsis novembris 2017
4. Seltsi üldkoosolek novembris/detsembris 2017
5. Teenetemärgi avalduse esitamine EV Presidendile (Daisy Idla)
6. Pärnu võimlemisfestival 2017

II Tegevused

17. jaanuaril oli Idla liikumisõhtu Kalmetul. Kalmetule kutsus Idla seltsi rahvast ja harrastajaid
Anu Johani. Ühistreeningu harrastajatele viis läbi Katrin Reinup.
• Märtsis tegelesid Katrin Reinup. Tiia Kadalipp, Tuuli Jukik koostöös muusikutega Idla harjutuste sooritamiseks uute muusikapalade loomisega lasteaia vanustele lastele.
6.aprillil toimus Oisus kooli võimlas sportlik Idla teabepäev Järvamaa liikumisõpetajatele ja teistele huvilistele. Päeva teemaks „Idla võimelmine ja rahvatants“, juhendajaks tunnustatud rahvatantsuõpetaja ja Idla võimlemise mentor Kadri Tiis. Päev algas soojendusega lasteaia liikumisõpetaja Eda Hundi juhtimisel, seejärel esinesid lasteaialapsed kolme kavaga (juhendajad Eda Hunt ja lasteaia õpetajad) ja koolilapsed kahe kavaga (juhendaja Ann Valang). Laste järel olid üllatusesinejateks 6 rahvatantsumeest kahest Järvamaa segarühmast, kes esitasid hoogsa ja mehise Idla võimlemise kava (juhendaja Eva Seera). Pooletunnise eeskava järel said kõik osalejad hakata harjutama erinevaid kombineeritud võimlemis- ja rahvatantsuelemente Kadri Tiisi rõõmsa ja teaberohke juhendamise toel.
2,5-tunnise koolituse lõpetas ühine Oige ja vasemba. Pärast said osalejad muljeid vahetada ühises kohvilauas. Kohale oli tulnud 33 võimlemishuvilist üle Järvamaa ja ka kaugemalt. Korraldamisel oli suureks abiks Retla-Kabala Kooli õpetaja Reet Mets ja direktor Jaanus Roosileht. Päeva toetasid Järvamaa kultuurkapital ja SK ESTO.
Idla õhtu Põltsamaal 20. aprill 2017 Põltsamaa Kultuurikeskuses
Osalesid:
1) Spordiring Põltsamaa lasteaiast MARI (juhendaja liikumisõpetaja Merle Laanemäe)
2) Pajutibukese rühm Põltsamaa lasteaiast Tõruke (juhendaja liikumisõpetaja Stelle Luik)
3) Üllatusesinejad Paide-Türi meeste rühm (juhendaja Eva Seera)
4) 20 Idla naisvõimlejat Põltsamaalt, Viljandist, Oisust, Kalmetult. Naisliikumist juhendas Katrin Reinup.
Idla õhtu korraldusmeeskond: Põltsamaa Lasteaed MARI – Tuuli Jukk, Tiia Kaeramaa, Merle Laanemäe
Idla Eesti Selts taotles 2017. aasta õppepäevade „Idla tuleb külla III Eesti Kultuurkapitalilt
toetust. Kultuurkapitali rahvuskultuuri sihtkapital eraldas seltsile 400 eurot.
• 10. detsembril anti Tallinnas Mustpeade majas toimunud aukontserdil kätte ERKF Idla fondi stipendiumid. 2017. aastal pälvis selle Ulvi Mägi, Ernst Idla liikumissüsteemi tutvustamiseks koolides ja rahvatantsurühmades.

III Koolitused, õppepäevad

Idla meetodi õpetus märtsis ja aprillis TÜ VKA tantsutudengitele. Lektoriks Katrin Reinup.
IES suvekool 25.-26.aug Rõuge Põhikoolis. Osales 29 õpetajat ja juhendajat üle Eesti. Kursuse eesmärk oli 2015 Kärus toimunud suvekoolis läbivõetud palliharjutuste kordamine. Lektor Katrin Reinup. Esimese päeva õhtul andsid lühikese ülevaate kehalise kasvatuse õpetajate ettevalmistamisest Maret Pihu – Tartu Ülikooli Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut kehalise kasvatuse didaktika lektor ja Viktor Saaron – Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi lektor.
• Oktoobris viis Katrin Reinup läbi Idla meetodi praktikumi TÜ kehakultuuri magistritudengitele.
17.-19. novembril toimus Idla Eesti Seltsi ja Rootsi Idla Ühingu koostöös Idla mentorite
koolitus Stockholmis. Koolituse viisid läbi Rootsi Idla Ühingu õpetajad eesotsas Karin
Törngreniga. Koolituses osales 8 Idla õpetajat ja 4 senist mentorit Eestist. Koolituse
läbinud said mentoritunnistuse. Idla Eesti Seltsil on 2017. aasta lõpuks 13 mentorit!
Projekt „Idla tuleb külla“ (alustati 2014).
23. oktoobril Kuressaares. Osales 16 inimest. Lektor oli Kai Randrüüt, assistent Eveli Makko.
24. novembril Tartus. Osales 26 inimest, sh 6 TÜ magistranti. Lektor Katrin Reinup, assistent Eva Seera.

IV Esinemised/ülesastumised

Kevadkontsert „ Tantsides rõõmsaks“ 29.aprillil Kohila Spordihoones. IES Tallinna rühma naised (8 naist) esinesid kahe kavaga – Tallinna võimlemispeo Idla kava (koos Ulvi Mägi võimlejate/tantsijatega) ja Karin Törngreni pallikava. Kontsert oli pühendatud Ullo Toomi 115. sünniaastapäevale.
Saue linna laulu- ja tantsupidu „Saue Sõlg“ 27. mail Saue pargis. IES Tallinna rühma naised (9 naist) esinesid kahe kavaga – Tallinna võimlemispeo Idla kava (koos Ulvi Mägi võimlejate/tantsijatega) ja Karin Törngreni pallikava.
Tallinna XVIII võimlemispidu „Kui sõnast saab liblikalend …“ 28. mail 2017 Pirita Spordikeskuses. Idla kava neidudele ja naistele koostasid ja kirjeldasid Kai Randrüüt ja Tiina Aasmann, lavastas Ulvi Mägi. Muusika autorid: I osa Emil Laskó, II osa Ethelbert Nevin „Narcissus“ Op.13/4. Kava pikkus: 3.22. Ülevaatus 30.aprillil Tallinnas, läbi viis Ulvi Mägi. Peol osales ca 140 naist ja neidu, sh IES Tallinna rühma ja Ulvi Mägi erinevate rühmade naised.
Tallinna võimlemispeo kordus Tallinna Vanalinna päevadel 1. juunil Vabaduse platsil. Idla kavaga esineti väiksemas koosseisus.
Võimlemisfestival „Sügisesära“ 4. nov Pärnu Spordihoones. Korraldajad ESS Kalev ja VK Rüht. IES koondrühm (27 naist) esitas kava „Idla kohtub Orffiga- Kevadvalss“. Kava autorid Katrin Reinup ja Tuuli Jukk, muusika autor Eduard Tubin. Kava koostati 2015 Rootsi esinemise jaoks, harjutati suvekoolis Rõuges ja spetsiaalsel ühistreeningus Põltsamaal 21. okt.

V Idla liikumissüsteemi harrastamise ja harjutamise võimalused

Tallinnas Südalinna Koolis harjutavad naised Tallinnast ja Harjumaalt. Tunnid toimuvad pühapäeviti 2 korda kuus kell 19-20.30. Järgmise aasta graafik on koostamisel.
Juhendavad Kai Randrüüt ja Tiina Aasmann.
Käru Põhikoolis, Türi vallas, Järvamaal
2-7a lasteaia lastel (27) kaks Idla liikumistundi nädalas.
1.-5. klassi tüdrukutel (6) Idla liikumistreening huviringina
kolmapäeviti kell 17.15-18.15.
Naised (6-8) Idla liikumistreening kolmapäeviti kell 18.30-19.45.
Juhendab Eva Seera
Tallinnas Mustamäel (Õunakese lasteaia saalis) Idla treening naistele
esmaspäeviti kell 18.00-19.30.
Tallinnas Männiku lasteaias teisipäeviti ja Rabarübliku lasteaias kolmapäeviti.
Laste võimlemis- ja tantsutrennid vanusele 3-7, kus kasutatakse Idla liikumisõpetuse metoodikat ja harjutusvara.
Juhendab Eveli Makko.
Ääsmäe lasteaia 6 rühma liikumistundides kasutatakse Idla liikumissüsteemi harjutusvara ja muusikaid. Igal rühmal on kaks liikumistundi nädala.
Juhendab Marge Rehepapp
Võrus naiste (al.13-60a) treeninguid pühapäeviti 17-18.30.
Juhendab Oksana Aasa.
Viljandi lasteaias Männimäe 5-7 a lastega üks kord nädalas õhtupoolikul Idla liikumistund.
Naisrühmas Viljandi kasutatakse Idla harjutusi soojenduseks rahvatantsutreeningul.
Juhendab Tiia Kadalipp

VI Tulekul

14. jaanuar kell 11.30 seltsi juhatuse koosolek Kärus.
10. veebruar mentorite (13) ühisõppepäev Kärus.
10. või 24. märtsil üldkoosolek Tallinnas.
19. aprill Idla õhtu Põltsamaal
• Idla meeste treeningu kursus Eestis.
• Idla õpetajate litsentsikoolitus ja suvekool.

Infokirja seadsid kokku Tiina Aasmann ja Eva Seera