2019

Tegevusaruanne 2019. aasta kohta

JAANUAR

 • 14. jaanuar Idla juhatuse koosolek Tallinnas Rahvusraamatukogus.

VEEBRUAR

 • IES esitas riikliku programmi „Rahvuskaaslaste programm (2014–2020)“ Arhiivindusvaldkonna 2019. aasta konkursile projekti „Idla muusika koju tagasi“ teostamiseks. Toetuseks eraldati 2000 eurot, et noodistada 40 Leida Idla muusikapala, mis spetsiaalselt komponeeritud või seatud Ernst Idla harjutusvarale. Projekti eest vastutaja on Kai Randrüüt, teostaja helilooja ja muusikakirjastaja Valdo Preema. Hiljemalt 20.12.2019 kohustub selts noodistused nii paberkandjal kui digitaalselt üle andma Eesti Rahvusraamatukogule.
 • 9. veebruar Idla mentorite koosolek Tallinnas. Teema: litsentsikoolituse III moodul.
 • Veebruarist maini toimusid Idla seeniorvõimlemise treeningud Tallinnas, Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingu päevakeskuses Kadriorus. Juhendas Ulvi Eenmaa.

MÄRTS

 • 8.-10. märtsil toimus litsentsikoolituse viimane, III osa Tallinna Pedagoogikaülikooli RääguSpordihoones (I osa 23.-25. aug. 2018 Tääksi Spordihoones, II osa 23.-25. nov. 2018 Käru Põhikoolis). Idla õpetaja tunnistuse sai  11 inimest, kellel õigus juhendada rühmi ja tunde Idla liikumismetoodikast lähtuvalt ja sellele viidates, kasutada Idla liikumisõpetuseks komponeeritud ja kasutusel olevat muusikat.
 • 30. märtsil toimus kell 10.00 juhatuse ja kell 13 seltsi üldkoosolek Tallinna Reaalkoolis.

APRILL

 • 11. aprillil toimus Oisus kooli võimlas sportlik õppepäev Järvamaa liikumisõpetajatele ja teistele huvilistele. Päeva teemaks oli „Idla naisvõimlemine“, juhendajateks tunnustatud Idla võimlemise mentorid Eva Seera ja Kai Randrüüt. Õppepäeva alustasid tervituskavaga koolilaste võimlemisrühm Ann Valangu juhendamisel. Edasi jätkus päev mentorite juhtimisel. Kai Randrüüt juhendas harjutusi ilma vahenditeta, Eva Seera näitas erineva raskusastmega võimlemisharjutusi palliga. 1,5-tunnise koolituse lõpetas osalejate palvel „Veski“ jooksukombinatsiooni tutvustus. Peale aktiivset võimlemist suunduti ühiselt Oisu raamatukokku, kus sai tutvuda Idla vitriiniga ja originaalsäilikute (plakatid, trükised) näitusega. Lisaks vaadati esmaettekandes kolme 1949. aasta lühifilmi Ernst Idla võimlejatest Stockholmis. Kohale oli tulnud 21 võimlemishuvilist üle Järvamaa ja ka kaugemalt (Tallinn, Tartumaa, Viljandimaa), osa võtsid ka kooliõpilaste võimlemisrühma 4 liiget. Päeva korraldas Sille Varul ning Oisu raamatukogu poolt abistasid Eha Marrandi ja Heli Petrovits.
 • Artikkel ajakirjas Jooksja, 2019, aprill-mai, lk. 148-150. Treening, kus peaks käima iga naine / tekst: Taisi Kõiv, fotod: Indrek Mänd. IES Tallinna rühma treeningust Kaarli Koolis.
 • 27. aprill Idla mentorite koosolek Kärus. Teema: Idla päev 2020.

MAI

 • 24. mail toimunud Spordiselstsi Kalevi üldkogul astus IES Eesti seltsi liikmeks. Soovitajateks Võimlemisklubi Piruett ja Võimlemistreenerite Klubi Katrek. Seltsi ja selle tegevust tutvustas üldkogul Kai Randrüüt.

JUUNI

 • 2. juunil toimus Pirita Spordikeskuses IES Tallinna rühma esinemine ESS Kalev korraldatud Tallinna XX võimlemispeol „Maailma aeg“ (pealavastaja Tea Kõrs). Ernst Idla kava „Kontrakõnd“ lavastasid Eveli Makko ja Ulvi Mägi. Kokku osales kavas 152 naist. Esitati ka XX tantsupeo „Minu arm“ naiste võimlemiskavad Rukkirääk ja Rabahaldjad.
 • 12. juunil viis Eva Seera läbi õpitoa Türi valla rütmika-, klassi- ja liikumisõpetajatele „Idla liikumisõpetuse kasutamine rütmika tunnis“. Osales kaheksa Türi valla õpetajat.
 • 15. juunil osales ESS Kalev Soome Töölisspordi Organisatsioon TUL 100. aastapäeva tähistamise pidustustel. IES Tallinna rühm esines Helsingi Jäähallis XX tantsupeo „Minu arm“naiste liikumisrühmade kavaga „Rukkirääk“ (Valli Tarvas, Hilda Preikoch, muusika Juhan Jürme). Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus andis liigijuhile Urve Keskkülale loa eespool nimetatud kava esitamiseks TUL avatseremoonial.
 • 17.-18. juuni liikumisõpetajate suvekoolis LIISU „Idla liikumisõpetud lasteaia mudilastele“. Lektor Ulvi Eenmaa.
 • 19. juunil andsid Eva Seera, Kai Randrüüt ja Tiina Aasmann Tantsupeomuuseumile üle Ernst Idlale kuulunud rahvariided, mis tänu perekonna soovile peale 75 aastast äraolekut tagasi Eestisse jõudsid. Rahvariided jõudsid Tallinnasse Idla võimleja Maret Nyströmi kaudu, kes väärtusliku varanduse Stockholmist Tallinnasse toimetas. Kõik rahvariided, mis 1944. aasta sügisel Eestist põgenedes Rootsi kaasa võeti, olid pere omanduses. Ernst Idla tütre Daisy Idla sõnul pärinevad riided 1943. aasta kevadel Estonia kontserdisaalis toimunud võimlemispeo teises osas ette kantud rahvakunstiainelisest pantomiimist „Leetepalu volbripidu“, mille libreto ja koreograafia lõi Ernst Idla koos Emmi Tõkkega, muusika autoriks oli Adolf Vedro. Ernst Idla ja tema kaaskondlaste rahvariideid saab näha Tallinnas Tantsupeomuuseumi näitusel “90 päeva nostalgiat Laulu -ja Tantsupeoni” Rotermanni kvartalis ja seejärel juba XX tantsupeol „Minu arm“ Tantsupeomuuseumi telgis Kalevi staadionil. Sündmust kajastas Maalehe ajakirjanik Rein Sikk.

JUULI

 • 4.-5. juulil osales IES Tallinna rühma 8 naist  XX tantsupeol „Minu arm“ (4.-5. juulil, pealavastaja Vaike Rajaste) kavaga „Rukkirääk“ (Valli Tarvas, Hilda Preikoch, muusika Juhan Jürme) ja võimlejate koondkavaga „Rabahaldjad“ (Urve Keskküla, Kersti Kull, muusika Haldi Välimäe).
 • 20. juulil toimus Idla võimlemispäev Pärnus koos Rootsi võimlejatega. Päeva lektoriteks olid: Lennart Sundquist, Kai Randrüüt, Tiina Aasmann, Ulvi Eenmaa, Allan Anniste ja Eva Seera. Osales 31 Idla harrastajat ja huvilist. Päev lõppes meeleoluka õhtuga Erik Orviste perekonnale kuuluvas Pärnu maja aias.
 • 20. juuli ilmus artikkel „Kehalise kasvatuse ristiisa sündis Oisus“ Järva Teataja, nr. 85. Autor: Kaarel Aluoja.

SEPTEMBER

 • 8. septembril avas IES Tallinna rühma sügishooaja avatreeningu ja Eveli Makko fotosessiooniga Tallinna Botaanikaaias.
 • 18. septembril avatud Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu programmi „Minna ei taha, kuid jääda ei saa. 75 aastat Suurpõgenemisest“ ühisnäituse õnnestumisele aitas kaasa ka IES. Ernt Idla panust Eesti kultuuri hoidjana välismaal tutvustasid Kai Randrüüt, Lilja Normak ja Eveli Makko. Ühisnäitus „Ühendusmaa on Eestimaa!“ Aili Eistrat (London). Ernst Idla (Stockholm)“ Tantsupeomuuseumis. Väljapanek tutvustas kahe erilise persooni lugu ning nendega seotud rahvarõivaid. Aili Eistrat, kelle tee viis Londonisse, on Tantsupeomuuseumile annetanud Ullo Toomi vanaema pottmütsi, mille ta isiklikult Toomilt Eestis saanud. Aili Eistrat tantsis enne sõda tollases UlloToomi „musterrühmas“. Tema pikaajaline tegevus tantsuõpetajana Londoni eesti kogukonnas on olnud imetlusväärne. Tantsupeomuuseumil on au hoida Ernst Idla rahvarõivaste komplekte, mis rändasid koos temaga pagulusse, olid seal kantud ja hoitud ning jõudsid läbi IES annetusena tagasi Eestisse. Nätus oli avatud 1. detsmbrini 2019.

OKTOOBER

 • 14. oktoobril lahkus Idla-tüdruk Eva Koitla. Eva oli Idla Eesti Seltsi üks asutajaliige ja seltsi auliige, kes oma hea nõu ja pika elukogemusega aitas palju kaasa Ernst Idla liikumissüsteemi taaslevitamisele Eestis.
 • 21. oktoobril toimub Anu Johani juhtimisel ühistreening „Saame kokku ja liigume“ Kalmetu kooli saalis.
 • 23. oktoobril toimus seltsi juhatuse koosolek Tallinnas, rahvusraamatukogus.

NOVEMBER

 • 2. novembril osales IES Tallinna rühm (11 naist) ESS Kalevi korraldatud harrastusvõimlemise festivalil Sillamäel ja esitas kava „Eilsest tänasesse“ (Ernst Idla Första Totala ja Kai Randrüüdi pallikava).
 • 17. novembril ühistreening „Saame kokku ja liigume“ Käru Põhikooli võimlas. Juhendas Eva Seera.
 • 23. novembril toimus Kohila Gümnaasiumis Idla Eesti Seltsi üldkoosolek. Osales 28 seltsi liiget.

DETSEMBER

 • 8. detsembril toimus Mustpeade Majas ERKF stipendiaatide austamisõhtu. Idla fondist said stipendiumid Eveli Makko Ernst Idla mentor-õpetajatele täiendõppe ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks ja Elle Türkel Ernst Idla võimlemissüsteemi edendamiseks ja treeningute läbiviimiseks.