Ernst Idla Fond

Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde loodi Ernst Idla nimeline allfond 2004. aastal, asutajaks Daisy Idla. Fond avati 2011. aasta sügisel.

Ernst Idla fondi eesmärk on Ernst Idla maailmakuulsa võimlemissüsteemi taasrakendamine ja edendamine Eestis.
Idla fond toetab:
* Ernst Idla loomingu ja tegevuse uuringuid Eestis;
* Idla eestikeelse õppematerjali ilmumist;
* Idla-temaatiliste kursuste, seminaride, konverentside, laagrite jm. õppealaste ürituste korraldamist Eestis;
* Idla kursantide tegevust Eestis.

Tegevuse toetuse saamiseks taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober.

Ernst Idla fondi stipendiumidele laekunud taotlused vaatab läbi halduskogu. Daisy Idla-Nilssoni ettepanekute alusel kuuluvad halduskogusse Maret Nyström, Liia Palmse, Eva Koitla, Katrin Idla, Tiina Aasmann ja Kai Randrüüt. Halduskogu pädevuses on teha Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogule ettepanekuid Ernst Idla fondi vahendite kasutamise kohta.

Esimene Ernst Idla fondi stipendiaat on KATRIN REINUP. Stipendium anti üle liikumisfestivalil „Idla päev 2011” 5. novembril Suure-Jaanis.

Aastal 2012 anti välja kaks stipendiumit: MARGE REHEPAPP (100€) – uute võimlemiskavade loomiseks Ääsmäe lasteaia kevadpeo raames toimuvale võimlemispeole ja võimlemispeo juhtimiseks ja IVAR RÜÜTLI (100€) – tänustipendium vabatahtliku ja eduka tegevuse eest Ernst Idla Seltsi virtuaalse töökeskkonna disainimisel ja tööle rakendamisel ning eesti-rootsi Idla kogukonna tegevuse edendamise eest.

Kolmas stipendium anti SILLE VARUL’ile (100€) – Idla võimlemispäeva ettevalmistamiseks Oisus.

Annetused: Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond
Swedbank: arve nr. 221001101347
Märgusõna: Ernst Idla fond

Täpsem info Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond www.erkf.ee.