Ernst Idla

idla_ernst

Ernst Idla
8. aprill 1901 –  5. detsember 1980

Ernst Idla – võlur Tallinnast

Kui 1918.a. Eesti Vabariik välja kuulutati, oli Ernst Idla 17- aastane nooruk. Endiste põlvkondade suurimad ideaalid- rahvuslik vabadus ja riiklik iseseisvus – olid saavutatud.  Noor ühiskond tõstis esile andekaid, teotahtelisi isiksusi, kes andsid ajastule oma näo. Üks nendest oli Ernst Idla, kes võttis sihikindlalt noorte kehalise kasvatuse oma südameasjaks.

Aastakümnete jooksul lõi ja arendas Ernst Idla välja oma meetodi. See on teaduslikult ülesehitatud ja tervisele orienteeritud liikumisõpetus.
Idla harjutusvara baseerub inimese loomulikel liigutustel, mis tulenevad eesti etnograafiast, laste liikumistest ja mängudest, maarahva tööliigutustest ning rahvatantsust.
Ernst Idla sooviks oli ühendada keha hingega, sport kunstiga ja kehaline treening esteetikaga. Inimkeha oli talle liigutuste algkoduks, liikumise lõppeesmärgiks oli aga mõjutada inimest tervikuna, inimkeha koos kõikide meeltega. Teine oluline eesmärk oli õpetada inimene liikuma koordineeritult, minimaalse vajamineva energiakuluga. Meetodit iseloomustab muusika kasutamine, kusjuures muusikal ei ole pelgalt liikumist kaunistav, vaid ka harjutuste sooritamist kergendav ja harjutajat inspireeriv roll.
Idla meetod sobib kõigile, mitte vaid valikrühmade koolitamiseks.

Kui E. Idla oma perega 1944. a. sügisel Rootsis randus, oli tal seljataga ligi 20 aastat võimlemis- ja rahvatantsujuhi tööd. Koos Ullo Toomiga korraldasid ja juhtisid nad  ülemaalisi Eesti Mänge. Neid 1934. ja 1939. a. toimunud suursündmusi on tähtsuselt ja tähenduselt võrreldud eesti üldlaulupidudega. Tema kuulsus ulatus juba tol ajal väljaspoole Eesti piire.
1949.a. saavutas Idla oma 300 rootsi- eesti võimlejaga Stockholmis tõelise rahvusvahelise triumfi. Ajalehtedes nimetati teda võluriks Tallinnast.

Praegu võime ainult oletada, mis suunas oleks võimlemine, eriti naisvõimlemine, meie maal arenenud, kui poliitilised vapustused poleks meie elu katki käristanud ja Ernst Idla poleks Eestist lahkunud.
On aeg tuua idla tagasi koju!

I.Idla, D.Normet, A.Tiik “Ernst Idla – võlur Tallinnast” , Tallinn 1991