Juhend liikmeks astumisel

Info liikmeks astujale

Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada Seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab Seltsi juhatusele avalduse, milles kohustub täitma Seltsi põhikirja ning tasub Seltsi üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumis ja liikmemaksu.

Avaldust saab esitada kahel viisil:

  • Salvestada, täita ja saata aadressil info@idlaselts.ee
  • Täita paberkandjal, postitada aadressil Vilmsi 55, Tallinn 10147.

Kõik liikme õigused ja kohustused tekivad pärast sisseastumismaksu ja jooksva aasta liikmemaksu tasumist.

Uusi liikmeid tutvustatakse seltsi koosolekul.

Seltsi liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui seltsi liige pole majandusaasta lõpuks tasunud seltsi liikmemaksu ja pole viimase kahe aasta jooksul osalenud ühelgi seltsi üldkoosolekul või seltsi poolt korraldatud üritusel.

Sisseastumis- ja liikmemaks

Idla Eesti Seltsi liikmeks astumiseks tuleb ühekordselt tasuda sisseastumismaks 5 eurot.

Liikmemaks on 10 eurot aastas, pensionäridele ja üliõpilastele 5 eurot aastas. Liikmemaks jooksva aasta eest tuleb tasuda hiljemalt 1. detsembriks Idla Eesti Seltsi arveldusarvele EE922200 2210 3163 6206 SWEDBANK. Selgitus: liikmemaks, aasta ja nimi.

Idla Eesti Seltsi saab toetada ka annetustega.