Liikmeks astumise avaldus

IDLA EESTI SELTS

AVALDUS

Soovin astuda Idla Eesti Seltsi liikmeks. Olen tutvunud seltsi põhikirjaga ja kohustun seda täitma.

NIMI:

ISIKUKOOD:

ELUKOHT:

TELEFON:

E-POST:

TÖÖKOHT:

VÕIMLEMIS- VÕI TANTSUHARIDUS (kool, kursused jt.):

 

VÕIMLEMIS- VÕI TANTSUTEGEVUS (töökoht, juhendatavad rühmad, staaž):

 

Allkiri                                                                                                       Kuupäev: