2016

4. märtsi 2017 seisuga on Idla Eesti Seltsis liikmeid kokku 63,sh Eestist 46 ja Rootsist 17.
I Koosolekud
Üldkoosolek 12. märtsil Tallinna Reaalkoolis.
Osales 34 seltsi liiget, nendest 18 volitusega.
Ühisvõimlemist juhendas Katrin Reinup. Teemaks võimlemispeo Hingelind Idla kava Järjepidevuse laegas.
Koosoleku päevakord:
Seltsi uute liikmete tutvustus – Anne Kaar ja Sille Varul
2015. a. tegevusaruande kinnitamine
2015. a. raamatupidamisaruanne
2015. a. revidendi aruanne
2015. a. raamatupidamisaruande kinnitamine
Seltsi põhikirja muutmine ja muutmise kinnitamine
Idla Eesti Seltsi 2016. aasta töörühmad ja nende teemad lähtuvalt 14.11 kinnitatud tegevuskavast
Idla Eesti Seltsi 10. aastapäeva tähistamine Toilas 27.-28. august
Idla liikumispäevad Põltsamaal ja Oisus
Hingelind
Harrastamise võimalused 2016
Eesti Rahvuskultuuri Fondi juures asuva Ernst Idla nimelise fondi stipendiumist
Sõnavõtud

Üldkoosolek 26. novembril Käru Põhikoolis.
Osales 18 seltsi liiget, nendest 6 volitusega.
Ühisvõimlemist juhendasid kai Randrüüt ja Tiina Aasmann. Teemaks 2017. aastal toimuva XVIII Tallinna võimlemispeo „Kui sõnast saab liblikalend“ Idla kava.
Koosoleku päevakord:
1. Seltsi uute liikmete tutvustus: Tuuli Jukk ja Elin Lihten
2. 2017. a. tegevuskava tutvustamine ja selle kinnitamine
3. 2017. a. eelarve tutvustamine ja kinnitamine
4. Ressi Kaera pärandist
5. Ernst Idla fondist
6. Sõnavõtud

JUHATUSE KOOSOLEKUD
31. jaanuar Tallinnas
Päevakord:
1. IES põhikirja muudatused
2. Seltsi liikmete sünnipäevaõnnitlused
3. Seltsi üldkoosoleku korraldamine märtsis
4. Seltsi „nännindus“
5. Seltsi aastapäeva tähistamine
6. Seltsi uus koduleht

12. märtsil Tallinnas
Päevakord:
1. Seltsi liikme liikmelisuse lõpetamine (Elin Ots)

29. aprillil Tallinnas
Päevakord:
1. Raamatu „Kandle-Jussi ehk Johannes Rosenstrauchi muusikapärand“ soetamine seltsile
2. Projekt Idla tuleb külla 2016 ja Seltsi aastapäeva ja EI 115. sünniaastapäeva tähistamine
3. Jooksvad teemad

29. juunil Tallinnas
Päevakord:
1. Idla tuleb küll projekt Toilas
2. Seltsi 10. aastapäeva ja EI 115. sünniaastapäeva tähistamine Toilas 26.-27. august

21. oktoobril Tallinnas
Päevakord:
4. Idla tuleb külla 2016
5. Seltsi üldkoosolek novembris 2016
6. Teenetemärgi avalduse esitamine EV Presidendile (Daisy Idla)
7. Tallinna Võimlemispidu 2017
8. Seltsi liikme Ressi Kaera pärijate pakkumine seltsile

II Tegevused
• 17. märtsil toimus Idla õhtu Põltsamaal. Osalesid 2 lasteaiarühma koos vanematega kummastki Põltsamaa lasteaiast (kokku ca 50 last) ja Idla liikumise harrastajad Põltsamaalt, mujalt Jõgeva maakonnast, sh Vägari rühm, Viljandist, Pärnumaalt, (kokku 30 inimest). Lapsed esinesid väikeste kavadega, toimus laste ja lastevanemate ühisliikumine ning naiste ühisvõimlemine, mida juhtis Katrin Reinup. Idla õhtut Põltsamaal korraldasid Tuuli Jukk, Merle Laanemäe (MARi liikumisõpetaja), Stelle Luik (Tõrukese liikumisõpetaja). Ürituse läbiviimiseks oli toetus Eesti Rahvuskultuuri Fondist (Ernst Idla allfond).

• 8. aprillil toimus Oisus Idla võimlemispäev.
Tänavu tähistati võimlemispedagoogi Ernst Idla 115.sünniaastapäeva. Kohale oli tulnud 29 laste liikumisõpetusega tegelevat õpetajat üle Eesti, kõige rohkem oli osalejaid Järvamaa koolidest ja lasteaedadest.
Päeva alustati piduliku aktusega, räägiti Ernst Idlast ja tema pärandi olulisusest. Vaadati dokumentaalfilmi Ernst Idlast ja Idla Centerist Stockholmis. Oisu raamatukogu töötaja Heli Petrovits tutvustas Idla võimlemisega seotud trükiste näitust. Kai Randrüüt Idla Eesti Seltsist tutvustas liikumisõpetajate suvekooli LIISUt. Peale sõnavõtte esinesid Retla-Kabala Kooli kooli- ja lasteaialapsed mitme kavaga ning Kohila Gümnaasiumi lapsed kahe pallikavaga.
Seejärel mindi ühiselt lasteaia võimlasse, kus Idla mentor Ulvi Mägi Kohilast andis mitme tunni pikkuse praktilise võimlemiskoolituse. Õpitavad harjutused olid uudsed ka kogenumatele tegijatele, juhendaja näitas iga harjutust ette variatsioonidena – lihtsamad variandid sobivad lastele, raskemad suurtele. Peale aktiivset võimlemist jätkus päev ühises kohviringis, kus sai veel sirvida raamatukogu väljapanekut ja vaadata filmi.

• Maikuuks oli valminud IES uus koduleht. Kodulehega toimetab peamiselt Oksana Aasa.

• 13. mail toimus Rakvere Spordikeskuse staadionil 19. Lääne – Virumaa lasteaedade liikumispidu „Pallipidu“. Peo korraldasid Lääne – Virumaa lasteaedade liikumisõpetajad. Osalesid 700 Lääne-Virumaa lasteaedade last vanuses 5 – 7 aastat ja üle 60 õpetaja-juhendaja. Liikumispeol esinevad lapsed ja liikumisõpetajad erinevate pallikavadega. Liikumisõpetajad esitasid Idla pallikava „Käru etüüd“.

• Idla Eesti Selts taotles 2016. aasta õppepäevade „Idla tuleb külla II“ ja seltsi 10. aastapäeva tähistamiseks Eesti Kultuurkapitalilt toetust. Kultuurkapitali rahvuskultuuri sihtkapital eraldas seltsile 450 eurot.

• Eestimaa V võimlemispidu “Hingelind” 2. juuli 2016 Kalevi staadionil. Idla kava autor Katrin Reinup, assistendid Kadri Tiis ja Tiina Aasmann.

• 7. juulil toimus Võru Pärimustantsu festivali raames jutupiknik „Palliga ja pallita“. Pikniku raames tutvustas tantsujuht Leili Väisa Ernst Idlat kui etnograafilise tantsu pooldajat, oma- nimelise liikumiskultuuri loojat, kelle eestvedamisel toimunud I ja II Eesti Mängud 1934/1939 lõid rahvatantsupidude traditsiooni Eestis. Ernst Idla elusündmustest ja tema pärandist jutustamise kõrvale pakkusid Idla liikumiskultuuri rakendajad Leili Väisa ja Oksana Aasa võimalust kaasa teha lihtsaid praktilisi harjutusi palliga.

• 26. augustil toimus Toila SPAs Idla Eesti Seltsi 10. aastapäeva tähistamine. Vaadati ajas tagasi ja arutleti seltsi tuleviku üle. Välja anti kaks seltsi auliikme tunnistust: Milvi Miilile ja Kai Randrüüdile. Osalejaid 25 seltsi liiget ja sõpra.

• Septembrist alustati Idla liikumismetoodika õpet Ilma Adamsoni rahvatantsukoolis, kus 1. kursusel alustas 30 tantsuõpetajat üle Eesti. Idla metoodika lektoriks on Kai Randrüüt.

• Sügisel algasid ettevalmistused 2017. a. Tallinna võimlemispeoks. Idla kava autor Kai Randrüüt, lavastaja Ulvi Mägi. Kava õpevideosse filmimine toimus 11. detsembril.

• 29. novembril toimus Ääsmäe lasteaias Võimlemispäev mis oli pühendatud Eesti võimlemise 140 aastapäeva tähistamiseks. Iga rühm sai esitada oma võimlemiskava teistele rühmadele ja õpetajatele. Seekord kasutas Idla õpetaja Marge Rehepapp Idla muusikat ja kavad olid erinevate vahenditega, Kõige pisemad esitasid Idla pallidega “Jooks palliga ja palliharjutused paigal”.

• 18. detsembril anti Tallinnas Mustpeade majas toimunud aukontserdil kätte ERKF Idla fondi stipendiumid. 2016. aastal pälvisid need oma tegevuse eest Eva Seera ja Kadri Tiis.

III Koolitused, õppepäevad
• 16. juunil toimus LIISU suvekoolis ehk alus- ja alghariduse liikumisõpetajale Tabasalu Spordihoones koolitus “Idla algkoolile”. Lektoriteks kai Randrüüt ja Lana-Maria Peterson. Assisteeris Rita Veeremets. Osalejaid ca 50.
• 26. augustil toimus õppepäev „Idla tuleb külla“ Toilas. Õppepäeva lektoriks oli Kai Randrüüt. Assisteerisid Eva Seera, Tiina Aasmann ja Kadri Tiis. Idla liikumise teooriaülevaate koostas ja andis edasi Leili Väisa. Osalejaid 35.
• 5. novembril toimus Eesti Spordiseltsi „Kalev“ korraldatud võimlemisfestivali raames Keilas koolitus „Idla pallikool“. Lektoriks oli Ulvi Mägi. Teda assisteerisid Tiina Aasmann, Rita Veeremets ja Eveli Makko. Osalejaid ca 20.
• detsembril toimus õppepäev Idla tuleb külla“ Haapsalus. Lektoriks oli Ulvi Mägi, assistendiks Eva Seera. Osalejaid 16.

IV Artiklid, raamatud, uurimistööd
• Daisy Idla-Nilssoni loodud fond toetab võimlemist / Tiina Aasmann.- Eesti Päevaleht = Estniska Dagbladet 27. jaan. 2016

• Värvikas võimlemispidu “Kalevi” staadionil Tallinnas / Tiina Aasmann. – Eesti Päevaleht = Estniska Dagbladet 10.aug.2016

V Esinemised/ülesastumised

• Eestimaa V võimlemispidu “Hingelind” 2. juuli 2016 Kalevi staadionil. Idla kava autor Katrin Reinup, assistendid Kadri Tiis ja Tiina Aasmann. Idla kavas osales 264 võimlejat.

• 13. novembril toimus Pärnu teatris Endla Anna Raudkatsile pühendatud etendus Tuljak, mille raames toodi rahva ette ka Idla kava naistele ja meestele. Kava lavastas Rita Veeremets.

VI Idla liikumissüsteemi harrastamise ja harjutamise võimalused

Harjumaal
Tallinna Südalinna Kool
Idla liikumissüsteemi tunnid naistele
Pühapäeviti 2 x kuus
Õpetajad: Kai Randrüüt ja Tiina Aasmann
Kontakt: kairandr@gmail.com
taasmann@gmail.com

Idla metoodika õpetamine ja kasutamine oma klubi treeningutes
Tallinna Lasteaed Mikumanni 2X nädalas = 3-7aastased
Õpetaja: Anu Susi

Ääsmäe lasteaia 6 rühma liikumistundides kasutatakse Idla liikumissüsteemi harjutusvara ja muusikaid. Igal rühmal on kaks liikumistundi nädala.
Õpetaja: Marge Rehepapp

Idla liikumistunnid Tallinna Reaalkoolis
Õpetaja Kai Randrüüt

Jõgevamaal
2015/16 õa tegutses Põltsamaa Mari lasteaia töötajate rühm “Tantsurõõm”, mis harrastab Idla liikumist. Rühmas osaleb kuni 10 inimest, mõned on ka meie linna naaberlasteaiast Tõrukesest.
Võtsime osa Kalevi võimlemispeost “Hingelind” – osalejatel väga positiivsed muljed.
Juhendaja Tuuli Jukk.
Kontakt: tuulitubli@hot.ee, jukktuuli@gmail.com, tel 58160107

2016/17 õa jaanuarist 2017 alustab “Tantsurõõm” taas treeningutega. Päev veel arutlusel. Samuti on plaanis jaanuarist MARI lasteaia personali esmaspäevaseid infominuteid alustada ühe Idla harjutusega.
Lääne-Virumaal
Kadrina Lasteaias Sipsik
Liigub lastega Maarit Vaikmaa
Tamsalus Lääne-Virumaa Spordiklubi Kalev 6-9 aastastele tütarlaste treeningutel kasutab õpetaja Maarit Vaikmaa Idla liikumise põhimõtteid.

Pärnumaal
Toris, Tori Põhikooli aulas
Teisipäeviti kell 19.00 – 20.00(20.30),
Sihtrühm: Täiskasvanud (naised)
Juhendaja: Rita Veeremets
Kontakt: rveeremets@gmail.com

Raplamaal
Käru Põhikooli võimlas
Reedeti kell 17.00-18.30
Sihtrühm: Neiud ja naised.
Juhendaja: Eva Seera
Kontakt: eva@karuvald.ee, tel 53039830

Käru Põhikooli lasteaiarühmades (1,5-2a, 2-5a, 5-7a) Idla liikumistreeningu tund (20-35 min) 1x nädalas.
Õpetaja: Eva Seera

Võrumaal
Võru Kesklinna kooli võimlas
Pühapäeviti kell 17.00-18.30
Sihtrühm: Neiud ja naised
Juhendaja: Oksana Aasa
Kontakt: oksana.aasa@gmail.com , tel 56 509 936
Idla liikumissüsteemi kasutatakse järjepidevalt MTÜ Tantsuselts Pärliine kõikides vanusgruppides ühe treeningosana Antsla Kultuuri-ja Spordikeskuses ja Lusti Lasteaias valdkond LIIKUMINE õppekava elluviimisel toetava liikumissüsteemina.
Õpetaja: Leili Väisa
Kontakt: 56631848, leili@parliine.ee

VII Eesti Rahvuskultuuri Fondi Ernst Idla nimeline allfond
2016. aasta novembris eraldas fond kaks stipendiumi
Eva Seera 150.-
Kadri Tiis 150.-

VIII 2017. aastal tulekul

20. jaanuar algusega kell 18 Viljandimaal Kalmetu Põhikoolis Idla treening. Kutsujaks Anu Johani, treeningut viib läbi Katrin Reinup. Tegemist on uue algatusega, mille raames 1x kuus oodatakse kokku tulema kõiki Idla harrastajaid ja eeskätt õpetajaid, et ühiselt liikuda. Treening käib nö külakorda, ehk iga kord võib vastuvõtja ja koht olla erinev. Osalevad need, kes saavad.
4. märts Idla Eesti Seltsi üldkoosolek Tallinna Reaalkoolis.
6. aprill Idla päev Oisus. Korraldab Sille Varul. Koolitust juhendab Kadri Tiis. Päeva kandev teema: Idla võimlemine ja rahvatants.
20. aprill II Idla õhtu Põltsamaal. Korraldab Tuuli Jukk.
26.-28. mai Tallinna XVIII võimlemispidu koos Idla kavaga.
25.-26. august Idla Eesti Seltsi suvekool.
Aprill-detsember Idla tuleb külla 2017 koolituspäevad (3 päeva)
Mai-detsember Uute mentorite koolitus

Tegevusaruande koostas
Eva Seera