Töökava 2016

Jaanuar-märts                    Idla Eesti Seltsi kodulehe kaasajastamine ja täiendamine

Veebruar                              Seltsi üldkoosolek

  • aasta tegevusaruande ja raamatupidamisaruanne
  • revidendi aruanne
  • uute liikmete tutvustamine

Jaanuar – 2. juuli               Kalevi võimlemispeo „Hingelind“ Idla kava „Järjepidevuse laegas“ õppimine võimlemisrühmades (s.h. seltsi koondatud rühm) ja esitamine 02.07.

Jaanuar-november            Seltsi dokumentatsiooni korrastamine ja kaasaegne arhiveerimine

Jaanuar-detsember           Koolituspaketi “Ernst Idla liikumissüsteem 3 – 7aastastele lastele” täiendamine ja jätkuv pakkumine.

Jaanuar – märts                Koolituse „Ernst Idla liikumissüsteem ja harjutusvara 7-10 (8-11)aastastele“ koostamine ja pakkumine.

  1. märts Idla päev Põltsamaal, Ühisgümnaasiumi võimlas. Korraldaja Tuuli Jukk.(Toetus Ernst Idla fondist)

Aprill                              Võimlemispäev 2016 “Idla võimlemine õpetajalt õpetajale”, millega tähistatakse Idla 115.sünniaastapäeva Oisus.  Koolitaja Ulvi Mägi. Korraldaja Eda Hunt Retla-Kabala  Kooli liikumisõpetaja.(Toetus Ernst Idla fondist)

  1. juuni Eesti alushariduse ja alghariduse liikumis-, rühma- ja kehalise kasvatuse õpetajate suvekool LIISU Tabasalu Gümnaasiumis (Harjumaal). Korraldaja EOK Sport Kõigile. Idla osa on seal kursusel olemas. Teema: “Idla harjutusseeriad 7-12-aastastele”. Suvekooli üldteema – “Sild lasteaia ja algkooli liikumisõpetuse vahel”.

Jaanuar – detsember       Idla tuleb külla päevade läbiviimne: Läänemaal, Ida-Virumaal, Saaremaal.

August (26.-27.)                 Ernst Idla 115. sünniaastapäeva ja Idla Eesti Seltsi 10. sünnipäeva tähistamine (Toila?).

Oktoober                              Ernst Idla fondist stipendiumide taotlemine

November                            Stipendiumi määramine ja kätteandmine

November                            Seltsi üldkoosolek

  • seltsi 2017. aasta tegevuskava ja eelarve tutvustamine/kinnitamine
  • uute liikmete tutvustamine

November-detsember  2016      Seltsi 2016. aasta infokirja koostamine ja esitamine.