Töökava 2017

     Idla Eesti Seltsi tegevuskava 2017

Jaanuar – juuli  

Tallinna 2017. aasta võimlemispeoks Idla kava õpetamine, lavastamine ja  Idla kava ettekandmine võimlemispeol.

Jaanuar-november  

Seltsi dokumentatsiooni pidev korrastamine ja kaasaegne arhiveerimine (2016. aastal soetatud seltsile väline kõvaketas)

Jaanuar-detsember 

Koolituspakettide “Ernst Idla liikumissüsteem 8-11aastastele lastele” ja   „Ernst Idla liikumissüsteem ja harjutusvara 8-11aastastele“  pakkumine.

Projekti „Idla tuleb külla“ jätkuv pakkumine (Tartumaa ja saared)

Uute mentorite koolituse kavandamine ja läbiviimine (aasta II poolel).

2018 aasta litsentsikoolituse kavandamine.

Koostöö Rootsi Idla Ühinguga.

Idla Eesti Seltsi kodulehe ja FB-lehe pidev täiendamine ja aktuaalsena hoidmine.

Märts  

Seltsi üldkoosolek Reaalkoolis:

  • aasta tegevusaruanne ja raamatupidamisaruanne
  • revidendi aruanne
  • seltsi juhatuse valimine
  • revidendi valimine
  • uute liikmete tutvustamine

6. aprill

Idla päev Oisus.

7.aprill

Idla õhtu Põltsamaal

25.-26. august     

Suvekool 2017

Oktoober  

Ernst Idla fondist stipendiumide taotlemine.

Stipendiumi määramine ja kätteandmine (nov-dets).

November  

Seltsi üldkoosolek:

  • seltsi 2018. aasta tegevuskava ja eelarve tutvustamine/kinnitamine
  • uute liikmete tutvustamine

November-detsember  2017

Seltsi 2017. aasta infokirja koostamine ja esitamine.