Töökava 2019

Jaanuar-detsember Koolituspakettide:

  1. “Ernst Idla liikumisõpetus ja harjutusvara 3-7aastastele lastele”;
  2. “Ernst Idla liikumisõpetus ja harjutusvara 8-11aastastele lastele” jätkuv pakkumine.
  3. Koolituse „Idla liikumisõpetus ja harjutusvara seenioritele“ väljatöötamine.

Idla tuleb külla päeva läbiviimine Tallinna seeniorkeskuses Kadriorus? ja Hiiumaal.

Idla veteranide mälestuste korrastamine ja arhiveerimine.

Idla Eesti Seltsi kodulehe ja FB-lehe pidev täiendamine ja aktuaalsena hoidmine.

Jätkuv ja pidev koostöö Rootsi Idla Ühinguga.

IES koondrühma ülesastumised üle Eesti erinevate kavadega.

Jaanuar – märts Seltsi dokumentatsiooni korrastamine, kodulehe korrastamine.

Märts Seltsi üldkoosolek Reaalkoolis

  • 2018. aasta tegevusaruanne ja raamatupidamisaruanne
  • revidendi aruanne
  • uute liikmete tutvustamine/vastu võtmine

Aastaaruannete esitamine.

8.-10. märts III Idla õpetajate litsentsikoolituse III mooduli koolitus ja kursuse

lõpetamine.

11. aprill Idla päev Oisus

2. juuni Tallinna võimlmemispidu: Idla kava „Kontrakõnd“

17.-18. juuni Idla liikumisõpetuse koolitus LIISU suvekoolis (otsib kuni 2 mentorit)?

4. – 6. juuli IES võimlemisrühma osalemine tantsupeol.

August Suvekool Pärnus. Ühisliikumine Stockholmi Idla meeste rühma liikmetega.

September Ettevalmistused Idla päeva läbiviimiseks 2020. aastal

Oktoober Ernst Idla fondist stipendiumide taotlemine.

ERKF Stipendiumi määramine ja kätteandmine (dets).

November Seltsi üldkoosolek

  • seltsi 2020. aasta tegevuskava ja eelarve tutvustamine/kinnitamine

November-detsember Seltsi 2018. aasta infokirja koostamine ja esitamine.