Töökava 2020

Jaanuar-detsember Koolituspakettide:

  1. “Ernst Idla liikumisõpetus ja harjutusvara 3-7aastastele lastele”;
  2. “Ernst Idla liikumisõpetus ja harjutusvara 8-11aastastele lastele” jätkuv pakkumine.
  3. Koolituse „Idla liikumisõpetus ja harjutusvara seenioritele“ väljatöötamine ja koolitus Idla õpetajatele.

Idla veteranide mälestuste ja ajaloo korrastamine ja arhiveerimine.

Idla Eesti Seltsi kodulehe korrastamine ning kodulehe ja FB-lehe pidev täiendamine ja aktuaalsena hoidmine.

Jätkuv ja pidev koostöö Rootsi Idla Ühinguga.

IES koondrühma ja teiste Idla võimlemisrühmade ülesastumised üle Eesti erinevate kavadega.

Idla Eesti Seltsi ja tegevust tutvustava rullstendi koostamine ja valmistamine.

Seltsile 12 palli soetamine (6+6 punased ja valged).

Jaanuar – märts Seltsi dokumentatsiooni korrastamine.

III Idla päeva korraldamise ettevalmistamine

2021. aasta võimlemispeole „ Õnnetunne“ Idla kava loomine.

7. veebruar Idla Hiiumaal

8. märts Seltsi üldkoosolek Reaalkoolis (algusega kell 11)

  • 2019. aasta tegevusaruanne ja raamatupidamisaruanne
  • revidendi aruanne
  • uute liikmete tutvustamine/vastu võtmine

14. märts III Idla päeva läbiviimine 14. märtsil Kohilas. (edasi lükatud 2021. aastasse)

20. aprill Õpituba „Kehaline ja vaimne aktiivsus koolitunnis“. Aluseks praktiline rakenduskinesioloogia ja E. Idla liikumissüsteem. Juhendajaks Anu Johani.

Seltsi aastaaruannete esitamine.

August Suvekool ISEENDALE (Kubija 20.08?)

September Algamas on uus treeninghooaeg.

30.09 Eva Koitla haua korrastamine Raasiku vanal surnuaial.

Oktoober 2021 võimlemispeo „Õnnetunne“ kavade seminarid

Ernst Idla fondist stipendiumide taotlemine.

ERKF Stipendiumi määramine

30.-31.10 Harrastusvõimlemise reklaampäevad Järvamaal Paides

November Seltsi üldkoosolek

  • seltsi 2021. aasta tegevuskava ja eelarve tutvustamine/kinnitamine

November-detsember Seltsi 2020. aasta infokirja koostamine ja esitamine.

ERKF stipendiumite kätte andmine.