2013

IDLA EESTI SELTSI TEGEVUSARUANNE 2013
Kokkuvõte seltsi 8. tegevusaastast

Seisuga 31. dets. 2013 oli seltsis kokku 55 liiget – Eestist 41 ja Rootsist 14.

KOOLITUSED

Aasta 2013 jääb eriliselt meelde, sest täitus paljude soov ja unistus – toimus Idla õpetaja teine litsentsikoolitus. Esimene litsentsikoolitus toimus aastal 2005. Teine litsentsikoolitus toimus kahes osas – 23.-25. aug. ja 15.-17. nov. 2013 Tallinna Reaalkoolis ja Tallinna Ühisgümnaasiumis. Osales 24 õpetajat üle Eesti, kes said vastava tunnistuse ja diplomi. Vaadati ajaloolisi filme Ernst Idlast, tutvuti tema liikumissüsteemi teoreetiliste materjalidega, õpiti uusi ja lihviti juba tuttavaid harjutusi, vaadati üle kodutööd, kuulati ettekandeid Rootsi ja Eesti Idla õpetajatelt. Lektoriteks olid Karin Törngren, Katarina Ström Idla, Rebecca Remnelius, Tiiu Hansson, Maret Nyström, Johanna Leback, Anette Birch-Jensen, Catherine Lef, Linda Eriksson, Kerstin Wendell ja Marie-Louise Laven Rootsi Idla Seltsist. Hea meel on tõdeda, et peale litsentsikoolitust tekkis juurde paar harjutuskohta Eestis, kus harrastatakse uute juhendajatega Idla liikumist. Lisaks veel palju-palju teisi kohti, kus kasutatakse osaliselt oma tundides Idla harjutusvara. Peale koolitust esitati uus Idla pallide tellimus, mis näitab, et Idla liikumise kandepind üha suureneb.

Lisaks andis Rootsi Idla Selts novembris välja tunnistused 5-le Eesti õpetajale, kes on omandanud oskused ja teadmised, et koolitada uusi Idla õpetajaid ja levitada Idla liikumissüsteemi Eestis. Nendeks on Tiina Aasmann, Kai Randrüüt, Katrin Reinup, Kadri Tiis ja Ulvi Mägi. Eelnimetatud õpetajad viibisid 25.-26. mail Rootsi Idla Ühingu kutsel ja finantseerimisel täiendkoolitusel Stockholmis. Esimene päev oli pühendatud laste liikumisele ja uute seeriate õppimisele, teisel päeval arutati litsentikoolituse korraldamist Tallinnas.

Idla Eesti Seltsi ja Rahvakultuuri Keskuse täiendkoolituskursus „Ernst Idla liikumissüsteem 3-7-aastastele lastele“ jätkus Tartus (4. jaan.), Pärnus 22. märts), Raplas (11. apr.) ja Oisus (5. mai). Lektoriteks olid Tiia Kadalipp, Kai Randrüüt, Thea Turulinn, Kadri Tiis ja Kaia Reinup. Kursuse maht 6 akadeemilist tundi. Osales kokku 159 kehalise kasvatuse, liikumis- ja tantsuõpetajat (Tallinn 40, Tartu 38, Pärnu 45, Rapla 20, Oisu 16).

Tartu Ülikooli täiendõppe koolitusprogrammi “Tantsuline liikumine põhikooli kehalise kasvatuse tunnis” raames õpetas Katrin Reinup Ernst Idla liikumissüsteemi 12. jaan. Põlva Ühisgümnaasiumis ja 26. jaan. Rakvere Reaalgümnaasiumis, osalejaid vastavalt 26 ja 28. Kursuse maht 8 akadeemilist tundi.

HARJUTAMISVÕIMALUSED

IDLA treening täiskasvanutele Viljandis (Anu Johani)
IDLA liikumine peredele Viljandis (Tiia Kadalipp)
IDLA treening täiskasvanutele Võrus (Oksana Aasa)
IDLA treening täiskasvanutele Elvas (Oksana Aasa)
IDLA treening täiskasvanutele Kärus alustas esimest hooaega (Eeva Seera)
IDLA treening täiskasvanutele Pärnumaal Viira Koolis alustas esimest hooaega (Rita Veeremets)
IDLA liikumise ringitunnid 1-4.klassi tüdrukutele Tallinna Reaalkooli Spordiklubis (Kai Randrüüt)

UURIMISTÖÖD ERNST IDLAST

2013. a. kevadel kaitses seltsi liige Lana-Maria Peterson Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias oma magistritöö teemal “Muusika ja liikumise seostest koolieelses muusikaõpetuses Idla liikumisõpetuse näitel” ja Tea Kõrs Tallinna Ülikooli Pedagoogilises Seminaris oma bakalaureusetöö „ Pall vahendina laste liikumisõpetuses motoorse ja füüsilise arengu toetamiseks“.

ERNST IDLA FONDI STIPENDIUM

Kolmandat korda jagas Eesti Rahvuskultuuri Fond stipendiumi Ernst Idla fondist. 2014. aaastaks sai stipendiumi (100 eurot) Sille Varul Järvamaalt Idla võimlemispäeva ettevalmistamiseks Oisus.

KOOSOLEKUD

Seltsi üldkoosolekul 16. veebr. Tallinna Reaalkoolis tehti kokkuvõte 2012. aastast ja pandi paika 2013. aasta plaanid. Võimlas toimus ühisliikumine, kus Tiina Aasmann ja Kai Randrüüt õpetasid kevadisel Tallinna võimlemispeol esitamisele tulevat naiste põhivõimlemise kava, mille 1960-ndatel olid loonud Hilda Preikoch, Leelo Röömel ja Ilse Mikko, kava lavastaja Tiina Aasmann.

Seltsi juhatuse koosolek toimus 13. juunil Kesk-Eestis Põhjaka mõisas, kus juhatuse Tallinna ja Viljandi liikmed varemgi on tööasju ajanud. Seltsi Viljandi aktiiv – Katrin Reinup, Kaia Reinup, Tiia Kadalipp, Kristiine Ilves ja Anu Johani (seltsi esimees) kohtus seltsi jooksvate küsimuste arutamiseks mitmeid kordi Viljandis. Eesti Rahvuskultuuri Fondi Ernst Idla allfondi halduskogu – Katrin Idla (halduskogu esimees), Kai Randrüüt, Tiina Aasmann ja Liia Palmse, arutas oma 8. nov. koosolekul stipendiumi eraldamist Sille Varulile.

UUED LIIKMED

Seltsi liikmeks astusid Elina Ots, Eva Seera, Karin Soosalu ja Terje Paalits. Sügisel lahkus meie hulgast seltsi aktiivne liige, kauaaegne Idla-tüdruk Anne Reintamm.

Idla Eesti Seltsi juhatus