2010

MTÜ Idla Eesti Selts
Tegevusaruanne 2010

Seisuga 31.dets. 2010 oli seltsil 52 liiget, neist uusi liikmeid 6 – Ulla Löfquist, Vanja Engström, Tiiu Hansson, Barbro Hultman, Guldžahon Jussufi ja Oksana Aasa. 30.aug.2010 suri seltsi liige, tuntud sporditegelane ja Ernst Idla eliitrühma võimleja Aksel Tiik.

Koduleht sai valmis veebruaris www.idlaselts.ee Veebimeister Ants Annus Viljandist.

Ankeet seltsi liikmetele saadeti välja märtsis . I osas andmed kodulehe jaoks, II osas andmed, mis vajalikud seltsi edasise tegevuse arendamiseks, töögruppide moodustamiseks.
Juuniks 2010 vastasid ankeedile 10 inimest – Allan Anniste, Anu Johani, Kadri Tiis, Katrin Reinup, Anu Susi, Thea Turulinn, Kai Randrüüt, Anne Reintamm, Tiina Aasmann ja Leili Väisa (ei ole seltsi liige). Kokkuvõtte ankeetidest on veel tegemata. Vajalik kordusankeedi saatmine neile, kes seekord ei vastanud.

Üldkoosolek toimus 27. märtsil 2010 Tallinna Reaalkoolis. Osalejaid 24. Rootsist oli kohal seltsi liige Maret Nyström. Kinnitati 2009.a. majandusaasta aruanne ja 2010.a. tegevuskava. Õnnitleti seltsi auliiget Liia Palmset 80. sünnipäeva puhul. Kai Randrüüt tutvustas seltsile annetatud spordipedagoogi Saima Roosmaa dissertatsiooni võimlemise arengust Eestis, Milvi Miil annetas seltsile mitu Ernst Idla liikumisõpetuse koolituste videot (VHS) alates 1994.aastast, soovitusega teha valik ja salvestada oluline DVD-le.
Seltsi liikmeks astusid Idla võimlejad Rootsist – Ulla Löfquist, Vanja Enström, Tiiu Hannson, Barbro Hultman. Koosolek lõppes pallikava õppimisega väikeses võimlas. Õpetajaks Maret Nyström (kava autoriks Karin Törngren, muusika Dimitri Šostakovitš Jazz Suites Valss Nr. 2)

Juhatuse koosolekuid oli kaks – 28.mail Kadri Tiisi juures Nurga talus ja detsembris Tallinnas Reval Cafes. Põhiteemadeks olid Idla päev Suur-Jaanis 28.-29.okt., litsentsikoolitus, Leida Idla klaverimuusika noodistamine ja sissemängimine.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi juures asuv Ernst Idla Fond jõudis detsembris 100000 kroonini. Esimesed stipendiumid aga jagatakse vastavalt reglemendile 2012 sügisel. Seltsil tuleb koostatada fondi statuut, kus fikseeritud millal, kui tihti, kellele, mille eest ja kui palju raha jagatakse ning kes selle otsustavad.

Leida Idla klaverimuusika noodistamine ja sissemängimine algas juulis. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonna dotsent Guldžahon Jussufi noodistas ja mängis sisse 35 Ernst Idla liikumisseeriat. Sissemängitud muusika originaalilähedust jälgisid Daisy Idla ja Karin Törngren. Töö tasustamiseks esitas selts stipendiumitaotluse Eesti Kultuurkapitalile, kes novembris 2010 eraldas Guldžahon Jussufile 7000 krooni. Valminud salvestise paljundamise õigus jääb seltsile, levitamine toimub ainult koos liikumiskursusega. Projektis osalesid veel Enno Mõttus (löökpillid) ja helitehnik-assistent Mihkel Pajupuu TÜ Viljandi Kultuurikadeemiast.

Raamat „Meeste harjutusvara : Piltide ja kirjeldustega harjutused Ernst Idlalt” / Rootsi keelest tõlkinud Daisy Idla-Nilsson ; toimetanud Allan Anniste ja Liia Palmse ; pildid joonistanud Bertil Nilsson” valmis sügisel ja seda paljundati esialgu 30 eks.
Raamatut „Idla-liikumine – joonistused ja kirjeldused Ernst Idla harjutustest / Tekst ja tõlke korrektuur Daisy Idla-Nilsson ; joonistused Bertil Nilsson ; tõlge Kai Randrüüt” levitati kursustel ja trükiti juurde 30 eks.

Koguti andmeid Daisy Idlast uue Eesti Spordi Biograafilise Leksikoni jaoks. 2009.a. detsembris pöördus Idla Eesti Seltsi poole Spordikoolituse ja -Teabe SA ja palus andmeid. Selts edastas Daisy Idlale ankeedi, mille põhjal koostatakse tema sporditegevusest artikkel.

Jätkus koostöö Idla Ühinguga Rootsis.

KOOLITUSED

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia täienduskoolitusprogramm

 • 7. – 8. jaanuar 2010 “ Idla liikumissüsteem alates 12. eluaastast” .Sihtrühm: Tantsu- (sh rahvatantsu), kehalise kasvatuse ja liikumisõpetajad üldhariduskoolides, huvikoolides ning stuudiotes. Juhendaja Katrin Reinup. Osalejate arv 18.
 • 10.mail 2010 Paalalinna gümnaasiumi võimlas Katrin Reinupi juhendamisel korrati kahe viimase aasta Idla võimlemissüsteemi jaanuarikoolituste materjale. Osalejate arv 8.
 • 16.-19. august 2010 “Tantsukunsti suveakadeemia: Oma tantsu juured ja ladvad” Teema, mida Katrin Reinup juhendas oli „Rahvatants ja kehaline kasvatus“. Osalejate arv 24.

Ernst Idla liikumisõpetus õppeainena TÜ Viljandi Kultuurikolledži tantsukunsti üliõpilastele

 • Aprill – mai 2010 tantsukunsti 1. kursuse üliõpilastele õppeaine “E. Idla liikumisõpetus” 1 EAP. Osalejate arv 11.
 • September – detsember 2010 tantsukunsti 1. kursuse üliõpilastele õppeaine „E. Idla liikumisõpetus” 1,5 EAP. Osalejate arv 17.

Tallina Ülikooli Terviseteaduste ja Spordi Instituudis kursus “Lastespordi alused ja metoodika”, Idla harjutusvara tutvustamine mängulise tegevuse kaudu. Lektor Kai Randrüüt., 4.juuni 2010.

Eesti Kehalise Kasvatuse Liidu korraldatud liikumisõpetuse ja kehalise kasvatuse ainekursuse lasteaedade ja algklasside õpetajatele ning põhikoolide kehalise kasvatuse õpetajatele. Koolituse pallimängudest ja palliharjutustest viis läbi Kai Randrüüt. Kursus toimus Pärnumaal, Jõulumäe Tervisespordikeskuses 16.-19. augustil 2010.

Üksikud Idla liikumissüsteemi tutvustavad kursusd ja tunnid

 • Oktoobris 2010 tutvustas Katrin Reinup E. Idla liikumist Tallinna Tehnikakõrgkooli Folkgrupp-rahvatantsuansambel SAVIJALAKESED segarühma tantsijatele, kes olid treeninglaagris Viljandis. Osalejate arv 40. Maht 2 astronoomilist tundi.
 • Novembris 2010 tutvustas Katrin Reinup E. Idla liikumist Vana-Vigalas, Rapla maakonnas naisrahvatantsurühmade žanripäeval. Osales ~20 tantsijat.
 • Novembris 2010 õpetas Katrin Reinup E. Idla harjutusvaral põhinevat meestekava Eesti Tantsujuhtide Rahvatantsurühma (ETR) meestele eesmärgiga esineda 19. veebruaril 2011 Paides üritusel ”Kägara 11”. Selle tantsukontserdiga tähistatakse Anna Raudkatsi 125. sünniaastapäeva ja ETR 45. sünnipäeva. Korraldaja ETR.
LOENGUD

5. okt.2010 Pärimusmuusika Aida väikeses saalis Viljandis esines Kai Randrüüt. Teema: Ernst Idla aegumatuse saladus.TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia korraldatav Omakultuuriakadeemia tutvustab ja arendab eesti kultuurimõtet, keskendudes kultuurikandja konkreetsele füüsilisele ja tähenduslikule suhtele oma vahetu keskkonnaga, eesmärgiga soodustada kaasajas toimivate ja jätkusuutlike kohalike identiteetide ning säästvate praktikate arengut. Omakultuuriakadeemia 2010/11 hooaja teema KULTUUR JA KEHA.

ESINEMISED

26.veebruaril 2010 toimus Eesti Koolispordi Liidu võimlemisfestival Viljandis. Kavaga “Pallimeri” esines Tallinna Reaalkooli Idla ring, juhendajateks Kai Randrüüt ja Thea Turulinn. 17.10. 2010 toimus Tallinnas Kalevi spordihallis võimlemisfestival “Kauni rühiga ellu”. Festivalil osales 250 võimlejat. Rühmad esinesid kahe kavaga:reklaamkava/koondkava ja võimlemiskava/liikumiskava. Eesti Idla Seltsi eriauhinna pälvisid Tallinna Reaalkool (juhendaja Kai Randrüüt ja Thea Turulinn), Kohila Gümnaasium (juhendaja Ulvi Mägi) ja Võimlemisklubi Meetrum (juhendaja Urve Tamme) Viljandist. Vaatlejateks seltsi liikmed Liia Palmse, Eva Koitla ja Tiina Aasmann.

HARJUTAMISVÕIMALUSED
 • Septembris alustas oma teist hooaega E. Idla süsteemil põhinev liikumisharrastus Tääksis. Treeningud toimuvad kord nädalas Viljandimaal, Tääksi Põhikooli võimlas. Juhendaja Anu Johani. Huvilistel alati võimalus liituda!
 • Septembris alustas oma kolmandat hooaega E. Idla süsteemil
  põhinev liikumisharrastus Viljandis. Treeningud toimuvad kord nädalas kolmapäeviti Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi võimlas. Juhendaja Anu Johani. Huvilistel alati võimalus liituda!
 • Neljandat hooaega tegutseb Idla võimlemise ring lastele Tallinna Reaalkoolis. Juhendajad Kai Randrüüt ja Thea Turulinn.
 • Esimest hooaega tegutseb E. Idla süsteemil põhinev liikumisharrastus Elvas. Treeningud toimuvad üks kuni kolm korda nädalas Elva Lasteaias Murumuna. Juhendaja Oksana Aasa. Huvilistel alati võimalus liituda!
MEEDIA

Terviseleht, 2010, 12.okt., nr. 34 (808) laste vahelehes- Mängunurk (Idla harjutusvara kirjeldus mängulise tegevuse kaudu), koostaja, illustraator Kai Randrüüt.